Logo

Quyền tác giả, Quyền liên quan & Luật Công nghệ Thông tin

08/07/2013

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (Điều 4.2 Luật Sở hữu trí tuệ). Quyền liên quan [đến  quyền tác giả] là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa (Điều 4.3 Luật Sở hữu trí tuệ)

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký (Điều 6.1 Luật Sở hữu trí tuệ). Tuy nhiên, đăng ký quyền tác giả sẽ giúp cho chủ sở hữu quyền tác giả có được chứng cứ pháp lý chứng minh quyền tác giả của mình trong việc giải quyết tranh chấp hoặc chống lại các hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

1.   Tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan:

  • Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký quyền tác giả
  • Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến  quyền tác giả và các quyền liên quan
  • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền tác giả

2. Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền liên quan:

  • Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả
  • Tham gia tố tụng tại toà án với tư cách luật sư bảo vệ lợi ích cho các khách hàng trong nước

3. Tư vấn pháp lý liên quan đến luật công nghệ thông tin:  bảo hộ quyền tác giả đối với phần mềm máy tính, các tác phẩm phổ biến qua mạng internet.

4. Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký tên miền, duy trì tên miền và web hosting.

Liên hệ:
Luật sư Phạm Anh Tuấn
Phòng Khiếu nại và Bản quyền Tác giả
Điện thoại: (024) 38 244 852 - Máy lẻ 221
Email: hanoi@pham.com.vn                           

 

Các bài viết khác