Logo

Quản trị & Định giá tài sản trí tuệ

08/07/2013

Trong lĩnh vực quản trị và định giá  tài sản trí tuệ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau...


 Dịch vụ chính, nhưng không giới hạn, của chúng tôi bao gồm:

 1.   Tư vấn xây dựng và quản trị thương hiệu

  • Đặt tên thương hiệu
  • Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu
  • Xây dựng chiến lược quản trị và phát triển thương hiệu
  • Xây dựng các chương trình quảng bá thương hiệu
  • Chuyển giao quyền sở hữu/sử dụng thương hiệu

2.  Tư vấn và định giá tài sản trí tuệ

  • Định giá thương hiệu
  • Định giá sáng chế, giải pháp  hữu ích, kiểu dáng công nghiệp

 3.    Tư vấn pháp luật và kinh tế trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Liên hệ:
Luật sư Trần Ngọc Sơn                            
Phòng Quản trị & Định giá tài sản trí tuệ
Tel: (84-24) 38 244 852/Máy lẻ 666
Email: hanoi@pham.com.vn

 


 

 

Các bài viết khác