Logo

Chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền, hợp đồng li-xăng

08/07/2013
Chúng tôi tư vấn, đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (hợp đồng li-xăng)

Dịch vụ chính, nhưng không giới hạn, của chúng tôi bao gồm:

  • tư vấn, đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (hợp đồng li-xăng);
  • thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký, phê duyệt các hợp đồng nêu trên tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Liên hệ:

Luật sư Phạm Anh Tuấn

Phòng Li-xăng và chuyển giao công nghệ
Tel: (84-24) 38 244 852/Máy lẻ 221
Email: hanoi@pham.com.vn

 

 

 

 

Các bài viết khác