Logo

Giải quyết tranh chấp & Xử lý xâm phạm quyền

08/07/2013
Phạm và Liên Danh là một trong những VP luật sư thành công nhất ở Việt Nam về giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền  tiến hành các biện pháp chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và các quyền liên quan, chỉ dẫn địa lý… để đảm bảo các quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng được bảo hộ phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của họ trên thị trường.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

1.   Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các tranh chấp và khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

  • Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp;
  • Phản đối các quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

  • Yêu cầu cơ quan thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
  • Yêu cầu các cơ quan thẩm quyền xử lý vi phạm; 
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án.

Liên hệ:
Luật sư  Phạm Anh Tuấn
Phòng  Tranh tụng và Thực thi quyền
Tel: (84-24) 38 244 852 - Máy lẻ 221
Email: hanoi@pham.com.vn

 

 

 

Các bài viết khác