Logo

Lễ trao học bổng của Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

05/09/2013

Trong chuỗi các hoạt động vì lợi ích cộng đồng do Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh tiến hành, sáng ngày 30/8/2013, đại diện Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh, Thạc sỹ - Luật sư Phạm Mạnh Nam đã đến dự lễ tốt nghiệp và trao phần thưởng cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Các phần thưởng bao gồm học bổng trị giá 7.000.000 đồng cho sinh viên có điểm bảo vệ khóa luận về đề tài sở hữu trí tuệ bằng tiếng Anh cao nhất toàn trường, học bổng 7.000.000 đồng cho sinh viên Khoa Luật quốc tế có kết quả học tập cao nhất khóa, học bổng 1.000.000 đồng cho sinh viên Khoa Luật quốc tế có đóng góp nhiều cho hoạt động đoàn, đội và có kết quả học tập cao.

Trong chuỗi các hoạt động vì lợi ích cộng đồng do Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh tiến hành, sáng ngày 30/8/2013, đại diện Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh, Thạc sỹ - Luật sư Phạm Mạnh Nam, đã đến dự lễ tốt nghiệp và trao phần thưởng cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Các phần thưởng bao gồm học bổng trị giá 7.000.000 đồng cho sinh viên có điểm bảo vệ khóa luận về đề tài sở hữu trí tuệ bằng tiếng Anh cao nhất toàn trường, học bổng 7.000.000 đồng cho sinh viên Khoa Luật quốc tế có kết quả học tập cao nhất khóa, học bổng 1.000.000 đồng cho sinh viên Khoa Luật quốc tế có đóng góp nhiều cho hoạt động đoàn, đội và có kết quả học tập cao.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ trao học bổng của Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh:


 

 

Lễ trao học bổng

 

 

 

 

Hiệu phó Nhà trường, Lê Trường Sơn, tặng hoa và cảm ơn VPLS Phạm và Liên danh

 
 

(Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh)

Các bài viết khác