Logo

Tên miền & Luật Công nghệ thông tin

08/07/2013

Trong lĩnh vực luật công nghệ thông tin, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau...

  • Tư vấn pháp lý liên quan đến luật công nghệ thông tin (IT law): bảo hộ   bản quyền tác giả  đối với phần mềm máy tính, các tác phẩm phổ biến qua mạng internet;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký tên miền (domain name), duy trì tên miền và lưu trữ máy chủ (web hosting).

Liên hệ:

Luật sư Phạm Anh Tuấn
PhòngKhiếu nại và Bản quyền tác giả
Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 667
Email: hanoi@pham.com.vn

 

Các bài viết khác