Logo

“Thư đồng ý”, Một biện pháp hữu hiệu trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

07/01/2015

Trong quá trình nộp đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, khả năng sẽ có nhiều trở ngại phát sinh chẳng hạn nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ do tương tự gây nhầm lẫn với một hoặc một số nhãn hiệu đối chứng khác. Để khắc phục được trở ngại này, xin “thư đồng ý” từ chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng là một biện pháp hữu hiệu thường được lựa chọn.

Trong quá trình nộp đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, khả năng sẽ có nhiều trở ngại phát sinh chẳng hạn nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ do tương tự gây nhầm lẫn với một hoặc một số nhãn hiệu đối chứng khác. Để khắc phục được trở ngại này, xin “thư đồng ý” từ chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng là một biện pháp hữu hiệu thường được lựa chọn.

 

Tại Việt Nam, sau khi người nộp đơn nộp “Thư đồng ý” cho Cục Sở hữu Trí tuệ, nếu nhãn hiệu xin đăng ký không trùng với nhãn hiệu đối chứng, trong hầu hết các trường hợp sẽ được Cục SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 

Tại nhiều nước, “Thư đồng ý” cũng được người nộp đơn sử dụng trong quá trình xin đăng ký nhãn hiệu để khắc phục trở ngại bị tương tự với nhãn đối chứng như trên. Tuy nhiên, Cơ quan đăng ký nhãn hiệu hoàn toàn không bị ràng buộc vào “Thư đồng ý” này mà họ vẫn tiến hành xem xét, đánh giá một cách thận trọng để kết luận rằng liệu hai nhãn hiệu này có tương tự với nhau hay không.

 

Thông tin chi tiết về chuyên mục này, xin liên hệ với chúng tôi qua email: hanoi@pham.com.vn

 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh là một trong các Văn phòng luật sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: tư vấn, đăng ký sáng chế, bản quyền tác giả & quyền liên quan, nhãn hiệu, tên thương mại & chỉ dẫn địa lý, li-xăng, nhượng quyền thương mại & chuyển giao công nghệ… cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.


Các bài viết khác