Logo

Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu cấu tạo từ chữ in tiêu chuẩn và chữ cách điệu

23/08/2014

Theo các quy định chung về bảo hộ nhãn hiệu thì một nhãn hiệu có thể cấu tạo từ các chữ cái, từ ngữ hoặc chữ số trong dạng chữ in tiêu chuẩn (block letters) hoặc bằng phông chữ cách điệu hoặc hình họa.

Theo các quy định chung về bảo hộ nhãn hiệu thì một nhãn hiệu có thể cấu tạo từ các chữ cái, từ ngữ hoặc chữ số trong dạng chữ in tiêu chuẩn (block letters) hoặc bằng phông chữ cách điệu hoặc hình họa.

 

Một câu hỏi thường được đặt ra là:

 

(i) Phạm vi bảo hộ của hai loại nhãn hiệu đó như thế nào? (ii) Mối quan hệ giữa chúng ra sao?

Ví dụ:

 

COCA-COLA


VAIOVTV

Number 1


Các bài viết khác