Logo

Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn chia sẻ kinh nghiệm về thực thi quyền sáng chế tại Việt Nam trên tạp chí ICLG 2014

16/07/2014

Năm 2014, luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn, Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh được Tạp chí Hướng dẫn Luật Quốc tế 2014 (The International Comparative Legal Guide - ICLG, tạp chí uy tín do Global Legal Group Ltd - Anh Quốc xuất bản), tiếp tục lựa chọn là luật sư hướng dẫn pháp luật về thực thi quyền sáng chế tại Việt Nam.


Năm 2014, luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn, Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh được Tạp chí Hướng dẫn Luật Quốc tế 2014 (The International Comparative Legal Guide - ICLG, tạp chí uy tín do Global Legal Group Ltd - Anh Quốc xuất bản), tiếp tục lựa chọn là luật sư hướng dẫn pháp luật về thực thi quyền sáng chế tại Việt Nam.

 

Trong tổng số 41 câu hỏi, ICLG chia thành 8 nhóm, phân tích chi tiết các khía cạnh trong hoạt động thực thi quyền sáng chế tại Việt Nam, chẳng hạn: “Chủ văn bằng sáng chế có thể áp dụng các biện pháp khởi kiện để thực thi quyền sáng chế của họ như thế nào?”. Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn trả lời: “chủ văn bằng sáng chế có thể khởi kiện người vi phạm bằng sáng chế trước toà án nhân dân có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Bằng việc khởi kiện dân sự, chủ văn bằng sáng chế có thể đề nghị toà án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.”

 

Quý vị quan tâm tới toàn bộ nội dung bài viết tiếng Anh có thể truy cập tại đây.

 

_______________________________________________________________________________________

 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh là một trong các Văn phòng luật sở hữu trí tuệ uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: tư vấn, đăng ký sáng chế, bản quyền tác giả & quyền liên quan, nhãn hiệu, tên thương mại & chỉ dẫn địa lý, li-xăng, nhượng quyền thương mại & chuyển giao công nghệ… cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

                                                                                                                                      

Thông tin chi tiết về các dịch vụ của Văn phòng, có trong website: www.pham.com.vn

 

Các bài viết khác