Logo

Bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ Nice - Công cụ hữu hiệu phục vụ đăng ký nhãn hiệu trên phạm vi toàn cầu

04/09/2014

Bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng cho đăng ký nhãn hiệu, được gọi tắt là Bảng phân loại Nice, được thiết lập theo Thỏa ước Nice ký năm 1957 và được quản trị bởi WIPO.

Bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng cho đăng ký nhãn hiệu, được gọi tắt là Bảng phân loại Nice, được thiết lập theo Thỏa ước Nice ký năm 1957 và được quản trị bởi WIPO.

 

Bảng phân loại Nice bao gồm 34 nhóm sản phẩm hàng hóa và 11 nhóm dịch vụ, giúp quốc tế hóa và thống nhất hóa việc phân loại hàng hóa và dịch vụ trong việc đăng ký nhãn hiệu thay cho việc phân loại hàng hóa và dịch vụ rất khác nhau cho từng quốc gia trước đó.

 

Hiện tại (2014) có 84 nước là thành viên của Thỏa ước Nice và có 65 nước (trong đó có Việt Nam) không là thành viên nhưng áp dụng Bảng phân loại này.  Ngoài ra Văn phòng quốc tế của của WIPO, EU và 4 tổ chức khác là Tổ chức SHTT Châu Phi (OAPI), Tổ chức SHTT vùng Châu Phi (ARIPO), Cơ quan SHTT Benelux (BOIP), Cơ quan Hài hòa hóa Thị trường Nội địa (OHIM) cũng áp dung Bảng phân loại Nice.

 

Do đó, Bảng phân loại Nice đã gần như trở thành một công cụ phân nhóm hàng hóa và dịch vụ thống nhất trên toàn cầu, một số quốc gia sử dụng chính thức Bảng phân loại này nhưng có mở rộng thêm những hàng hóa, dịch vụ cụ thể hơn phù hợp với thực tiễn của mình.

 

Bảng phân loại Nice được Ủy ban các chuyên gia của Thỏa ước Nice sửa đổi 5 năm một lần. Từ 01/01/2013 Phiên bản lần thứ 10 của Bảng phân loại Nice được áp dụng. Bảng phân loại Nice bao gồm:

 

- Bảng danh mục các nhóm (List of Classes) chứa các tiêu đề (Class Headings) chỉ ra những lĩnh vực mà hàng hóa/ dịch vụ được phân vào. Đi kèm với tiêu đề một nhóm là Phần giải thích (Explanatory Note) nhằm giải thích rõ hơn các tiêu chí phân loại của nhóm đó để thuận lợi cho việc phân nhóm.

 

- Bảng danh mục theo vần chữ cái (Alfabet List) dùng để tra cứu phân loại một sản phẩm/dịch vụ cụ thể theo vần Alfabet của nó. Có đến hơn 10.000 đề mục sản phẩm và hơn 1.000 đề mục dịch vụ trong Bảng tra cứu này. Tên của hàng hóa/dịch vụ nêu trong Bảng danh mục các nhóm chỉ là các tên chung liên quan đến lĩnh vực mà hàng hóa/dịch vụ được phân vào. Do đó, Bảng danh mục theo vần chữ cái được tra cứu để xác định chính xác phân loại của từng sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Để đăng ký nhãn hiệu, tốt nhất nên dùng các tên hàng hóa/dịch vụ có trong Bảng danh mục theo vần chữ cái, tránh việc sử dụng các từ không rõ ràng hoặc các thuật ngữ chung khó xác định.

 

Trong trường hợp một sản phẩm/dịch vụ không phân loại được theo cả danh mục các nhóm & Phần giải thích và cả Bảng danh mục Alfabet, thì việc phân loại sẽ thực hiện theo các Hướng dẫn chung của WIPO được nêu trong Thông báo số 5377/TB-SHTT ngày 16/07/2012 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc áp dụng Bản tiếng Việt Bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ Nice- phiên bản 10.

 

TVH

 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh là một trong các Văn phòng luật sở hữu trí tuệ uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: tư vấn, đăng ký sáng chế, bản quyền tác giả & quyền liên quan, nhãn hiệu, tên thương mại & chỉ dẫn địa lý, li-xăng, nhượng quyền thương mại & chuyển giao công nghệ… cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

                                                                                                                                      

Thông tin chi tiết về các dịch vụ của Văn phòng, có trong website: www.pham.com.vn


Các bài viết khác