Logo

Các yêu cầu hủy bỏ hiệu lực các nhãn hiệu “ - - wax on - -, hình ” bị từ chối 

16/06/2022
Căn cứ: Khoản 1 và 3, Điều 96 Luật SHTT

Công ty KVP (“ KVP") - chủ sở hữu Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu (VN Reg.) số 190569 “WAXONE 1” đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm “dầu, kem và sáp đánh bóng” thuộc Nhóm 03-  đã nộp đơn tới Cục SHTT đề nghị huỷ bỏ hiệu lực các VN Reg. sau đây của Mr.CK:  VN.Reg.185079 “triton wax one, hinh”  đăng ký bảo hộ bảo hộ cho các sản phẩm “vec-ni dạng lỏng” thuộc Nhóm 02; VN.Reg.185080 “triton wax one, hinh”  đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm “Kem để đánh bóng, chất tẩy rửa bánh xe, ô-tô, ghế ngồi trên ô-tô...” thuộc Nhóm 03; VN.Reg.190568 “President’s Wax one, hình”  đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm “Vec-ni dạng lỏng” thuộc Nhóm 02; VN.Reg.190569 “President’s Wax one, hình”  đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm “Kem để đánh bóng, chất tẩy rửa bánh xe, ô-tô, ghế ngồi trên ô-tô...” thuộc Nhóm 03 và VN.Reg.211723 “1 wax on PRESIDENT’S , hình”  đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm “Kem để đánh bóng, chất tẩy rửa bánh xe, ô-tô, ghế ngồi trên ô-tô, chất tẩy rửa kính...” thuộc Nhóm 03 với lý do các văn bằng bảo hộ nói trên được cấp bởi sự không trung thực của người nộp đơn, cụ thể là (a) các yếu tố chữ  “Wax” và “one” ở các nhãn hiệu bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực được chủ ý trình bày theo cách gây nhầm lẫn với “ WAXONE 1” của KVP, đó là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và ý đồ muốn chiếm đoạt nhãn hiệu, và (b) KVP  đã đầu tư nhiều công sức và tài chính để đưa sản phẩm mang nhãn hiệu “WAXONE 1” ra thị trường, được người tiêu dùng Việt Nam biết đến và tin dùng trước khi Mr.CK nộp đơn đăng ký các nhãn hiệu nói trên.

Sau khi xem xét các tài liệu và chứng cứ do các Bên cung cấp, Cục SHTT đã không chấp nhận yêu cầu của KVP, dựa trên các căn cứ sau:

(i) Mr. CK đã cung cấp được các tài liệu/chứng cứ để chứng minh rằng các nhãn hiệu “triton wax one, hinh”, “President’s Wax one, hình” và “1 wax on PRESIDENT’S , hình”  đã được đăng ký bảo hộ ở một số quốc gia và được sử dụng ở Việt Nam trước ngày 08/12/2003 là ngày KVP nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “WAXONE 1”;

(ii) về hình thức thể hiện/cấu trúc và ý nghĩa của các nhãn hiệu: các yếu tố chữ trong các nhãn hiệu bị phản đối “triton wax one, hinh”, “President’s Wax one, hình” và “1 wax on PRESIDENT’S , hình” và "WAXONE 1" của nhãn hiệu đối chứng khác biệt về hình thức thể hiện, ý nghĩa và cách phát âm; bởi vậy các nhãn hiệu bị phản đối không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “WAXONE 1” cho dù chúng cùng đăng ký cho các sản phẩm cùng loại hoặc có liên quan;

(iii) các đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực được KVP nộp ngày 16/11/2020 trong khi các nhãn hiệu liên đới đã được cấp Đăng ký Nhãn hiệu trong các năm 2012 và 2013, như vậy thời hiệu 05 năm để có thể nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã hết, trừ trường hợp KVP chứng minh được rằng các nhãn hiệu đó đã được cấp vì sự không trung thực của người nộp đơn như quy định tại khoản 3 Điều 96, Luật SHTT. Tuy nhiên KVP đã không đáp ứng được yêu cầu này./.

 

Các bài viết khác