Logo

Yêu cầu hiện tại của EPO về sáng chế liên quan tới AI và DL

25/11/2021

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)  và học máy (Deep Learning - DL)  là một trong những sáng chế quan trọng của thế giới hiện đại, mang lại lợi ích cho nhiều ngành công nghiệp, doanh nghiệp, từ quản lý và nâng cao hiệu quả của nguồn cung cấp năng lượng đến các lĩnh vực khác như logistics và cơ sở hại tầng... AI còn được sử dụng trong hệ thống phân tích dữ liệu rất lớn (“big data”), kết nối và nâng cao nhận thức và tương tác với người tiêu dùng qua các nền tảng mạng xã hội và websites.

AI và DL dựa trên các mô hình tính toán và thuật toán, do đó có bản chất toán học trừu tượng. Tuy nhiên, AI có thể được cấp bằng sáng chế. Văn phòng Patent châu Âu (EPO) đã điều chỉnh các yêu cầu đối với đơn xin bằng sáng chế về AI và DL. Cụ thể, tháng 3 năm 2021 (G 0001/19), Hội đồng Kháng cáo Mở rộng (the Enlarged Board of Appeal) của EPO (cơ quan tư pháp cao nhất theo Công ước Sáng chế Châu Âu - EPC) đã điều chỉnh án lệ trước đây của mình: theo đó, ngay khi một chương trình máy tính đang chạy, chỉ đơn thuần là các hiệu ứng kỹ thuật “tiềm năng” luôn được coi là các hiệu ứng kỹ thuật thực sự. Trên thực tế, điều này mở ra những khả năng mới để bảo vệ bằng sáng chế cho các thuật toán và mô hình toán học.

Trên thực tế, các hướng dẫn hiện hành của EPO về việc công nhận mục đích kỹ thuật của một phương pháp toán học bao gồm các ví dụ cụ thể như việc kiểm soát quy trình hoặc thiết bị kỹ thuật và cũng như phân tích hoặc cải tiến các tệp âm thanh, hình ảnh hoặc video kỹ thuật số (bao gồm cả nhận dạng người trong hình ảnh kỹ thuật số).

Về nguyên tắc, làm giảm nhiễu cũng được đề cập rõ ràng như một mục đích kỹ thuật được phép (một khía cạnh rất quan trọng trong mã hóa). Nói chung, EPO sẵn sàng cấp bằng sáng chế cho việc mã hóa và giải mã dữ liệu để có độ tin cậy cao hơn và / hoặc hiệu quả hơn, theo nghĩa này cũng là việc nén dữ liệu.

EPO cũng đưa ra các ví dụ về khả năng cấp bằng sáng chế liên quan đến mạng lưới. Điều này đặc biệt thú vị, liên quan đến công nghiệp 4.0, bởi vì nó không chỉ nhắm đến việc số hóa sản phẩm và sản xuất, mà trên hết là khả năng kết nối các hệ thống kỹ thuật trong thời gian thực. Và theo EPO, Các sáng chế liên quan đến khóa truy cập (mã hóa / giải mã, chữ ký số, hệ thống mã hóa RSA) cũng như cân bằng tải trong mạng máy tính có thể được cấp bằng sáng chế./.

Nguồn https://legal-patent.com/patent-law/ai-patent-application-current-epo-requirements/

 

Các bài viết khác