Logo

Viettel có nhiều Đơn đăng ký và Bằng sáng chế độc quyền

13/10/2021

Có lẽ Viettel là một trong các doanh nghiệp Công nghiệp – Công nghệ cao của Viêt Nam có nhiều Bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ nhất.

Mới đây, Viettel vừa nhận 02 Bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ là “Phương pháp cân bằng tải có trọng số trên các điểm truy cập dữ liệu” và “Bộ ghép lai có cổng tổng và cổng hiệu đồng hướng.”

Cho tới tháng 8/2021, Viettel đã có tổng cộng 339 đơn đăng ký sáng chế trong nước, 49 đơn đăng ký sáng chế tại Mỹ. Trong đó, 44 Bằng sáng chế được cấp tại Việt Nam và 7 Bằng sáng chế được cấp tại Mỹ.

Nguồn: https://congnghe.tuoitre.vn/viettel-nhan-them-2-bang-sang-che-doc-quyen-tai-my-20211001105638534.htm

Các bài viết khác