Logo

USPTO từ chối bảo hộ Nhãn hiệu “ST25”- đơn số 90009521 tại Hoa Kỳ 

20/07/2021
(tiếp theo các bài đăng ngày 03/06/2021 và 08/06/2021 về vụ đăng ký nhãn hiệu “ST25”)

  Như đã thông tin trong loạt bài đăng ngày 03/06/2021 và 08/06/2021 về vụ đăng ký nhãn hiệu “ST25” cho sản phẩm gạo tại Hoa Kỳ, sau khi Cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) công bố nhãn hiệu nhãn hiệu “ST25” (ngày 04/05/2021),  Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồ Quang Trí (địa chỉ 196 đường Tỉnh Lộ 8, ấp Hạ Bố, xã Tài Văn, huyện Trần Đề,  tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam)  đã có đơn gửi Hội đồng Giải quyết khiếu nại nhãn hiệu (TTAB) thuộc USPTO đề nghị được gia hạn việc gửi đơn phản đối đến ngày 03/07/2021. Gần đây Doanh nghiệp này tiếp tục gửi đơn xin gia hạn thêm 60 ngày và TTAB đã chấp nhận gia hạn nộp đơn phản đối đến ngày 01/09/2021. Như vậy, tới thời điểm hiện tại, đơn phản đối vẫn chưa được nộp.              

Tuy đang trong giai đoạn xử lý đơn phản đối sau công bố, ngày 07/06/2021 thẩm định viên nhãn hiệu Dawn Han của USPTO đã gửi thông báo tới chủ đơn đăng ký nhãn hiệu số 90009521 với các nội dung sau:

1. Chấp nhận Thư phản đối và việc Khôi phục thẩm định nhãn hiệu “ST25” theo đơn số 9009521.

Nhãn hiệu  “ST25 của người nộp đơn đã được công bố vào ngày 04/05/2021, nhưng Văn phòng Phó Cao ủy về Chính sách  thẩm định nhãn hiệu (Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy) đã chấp nhận Thư phản đối (Letter of Protest) được nộp sau đó liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu này. Do đó, quá trình thẩm định pháp lý đối với  nhãn hiệu của thẩm định viên được khôi phục và các bằng chứng được được nêu trong Thư phản đối đã được chuyển đến thẩm định viên  nhãn hiệu để xem xét. Dựa trên các bằng chứng đó, thẩm định viên  nhãn hiệu sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo như quy định tại Quy chế thẩm định nhãn hiệu (TMEP) điều 1715.03 (c).

Được biết theo Bản ghi nhớ về thư phản đối của Văn phòng Phó Cao ủy về Chính sách thẩm định nhãn hiệu gửi thẩm định viên thì các bằng chứng kèm Thư phản đối gồm :

- Quyết định số 5139/QĐ-BNTT ngày 31.12.2019 của Bộ NN&PTNT Việt Nam công nhận đặc cách giống lúa thơm ST25;

- Bằng Bảo hộ giống cây trồng mới số 21VN2020 của Cục Trồng trọt cấp cho Doanh nghiệp Hồ Quang Trí bảo hộ giống lúa ST25 và Quyết định cấp bằng số 45/QĐ-TT-VPBH ngày 06.3.2020 .

- Thông tin về Giải thưởng Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 của giống lúa ST25 tại cuộc thi “World’s best rice”, do The Rice Trader (TRT) tổ chức.

- Các bài báo về giống lúa ST 25 của Việt Nam

2. Từ chối bảo hộ nhãn hiệu ST25

Nội dung thông báo tóm lược như sau:

“…Đăng ký nhãn hiệu bị từ chối vì nhãn hiệu trong đơn đăng ký chỉ mô tả đặc điểm hàng hóa của Người nộp đơn theo quy định tại Điều 2(e) (1) Luật Nhãn hiệu.

Nhãn hiệu “ST25” của người nộp đơn, khi được sử dụng cho hàng hóa là gạo và các sản phẩm liên quan đến gạo, sẽ làm cho cho người tiêu dùng bình thường thấy một đặc điểm của sản phẩm là ST25 là một loại gạo và đó là tên chung của sản phẩm.  Tham khảo các tài liệu đính kèm cho thấy ST25 chỉ một giống lúa. Thuật ngữ “ST25” đã được quảng bá, sử dụng, công nhận và thừa nhận là một giống lúa đặc biệt của Việt Nam, chứ không phải là dấu hiệu để phân biệt nguồn gốc của sản phẩm. Do đó, nhãn hiệu này chỉ đơn thuần mô tả hàng hóa đã biết.

Hai lý do chính để không bảo hộ nhãn hiệu [có tính] mô tả là để: (i) ngăn chủ sở hữu nhãn hiệu hạn chế cạnh tranh trên thị trường và (ii) tránh khả năng xảy ra các vụ kiện vi phạm tốn kém do chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ gây ra. Vì các lý do trên, nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ theo Đăng bạ nhãn hiệu chính (Principal Register).

"...Ngoài việc chỉ mang tính mô tả, nhãn hiệu xin đăng ký tỏ ra chung chung liên quan đến hàng hóa đã được xác định. “Một nhãn hiệu chung chung, là ” tột bực trong sự  miêu tả, thì không thể có được tính phân biệt” và do đó không được quyền đăng ký trên Đăng bạ nhãn hiệu chính (Principal Register) hoặc Đăng bạ nhãn hiệu phụ (Supplemental Register) trong bất kỳ trường hợp nào…”

Do đó, thẩm định viên nhãn hiệu không thể tư vấn người nộp đơn sửa đổi đơn để tiến hành đăng ký theo theo Đăng bạ nhãn hiệu bổ sung  (Mục 2 (f) của Luật nhãn hiệu) như một phương thức trả lời đối với thông báo này.

Trong trường hợp USPTO không nhận được phản hồi của người nộp đơn đối với thông báo này trong vòng sáu tháng kể từ ngày phát hành, đơn đăng ký sẽ bị hủy bỏ…”./.

(NTH)

Nguồn : Nhãn hiệu “ST25” theo đơn số 90009521  tra cứu tại Hệ thống Tìm kiếm Điện tử về Nhãn hiệu (Trademark Electronic Search System (TESS) của USPTO.  
  

Các bài viết khác