Logo

USPTO trừng phạt công ty Trung Quốc do vi phạm thủ tục đăng ký nhãn hiệu

31/12/2021
Công ty này đã bị USPTO chấm dứt toàn bộ 1500 đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý và bị cấm vĩnh viễn nộp đơn nhãn hiệu

Đó là Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Huanyee và giám đốc điều hành là bà Yusha Zhang. Công ty này chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đăng ký nhãn hiệu (ĐKNH) tại Trung Quốc, đã nộp hơn 30.000 đơn ĐKNH trên toàn thế giới.

Sau khi mở cuộc điều tra về 15.000 đơn ĐKNH của công ty này nộp tại Hoa Kỳ, Cơ quan Patent và Nhãn hiệu Hoa kỳ (USPTO) cáo buộc Huanyee đã :…tham gia vào hành vi trái phép trước USPTO trong các vấn đề về nhãn hiệu, cung cấp thông tin sai lệch cho USPTO bằng cách nhập chữ ký của hàng nghìn bên thứ ba trên các đơn đăng ký nhãn hiệu và cung cấp thông tin sai lệch, hư cấu hoặc gian lận trong đệ trình nhãn hiệu với mục đích phá vỡ Quy tắc của USPTO”…” [1]

Cụ thể, Lệnh cuối cùng về Trừng phạt do Giám đốc USPTO ban hành ngày 15/12/2021, được coi như tiền lệ, kết luận Huanyee đã phạm các tội sau:

(i) Hành nghề trái phép

Giám đốc điều hành Zhang cũng như những nhân viên khác của Huanyee không phải là luật sư được Hoa Kỳ cấp phép.  Mặc dù không được ủy quyền hành nghề trước USPTO, Huanyee đã tư vấn cho khách hàng, chuẩn bị tài liệu, đơn khởi tố, đệ trình lập luận và trao đổi với USPTO và thay mặt cho những người khác trước USPTO. Huanyee và Zhang phải chịu trách nhiệm về hành vi trái pháp luật này.

(ii) Cung cấp địa chỉ sai

USPTO từ ngày 03/08/2019 đã yêu cầu mọi người nộp đơn phải cung cấp địa chỉ cư trú của họ và bất kỳ người nộp đơn cư trú nước ngoài nào cũng phải được đại diện bởi luật sư được cấp phép của Hoa Kỳ về các vấn đề nhãn hiệu. Biết rõ quy định này nhưng Huanyee đã cung cấp một địa chỉ giả về nơi cư trú của người nộp đơn. Khi các thẩm định viên của USPTO đặt câu hỏi về địa chỉ, Huanyee đã cung cấp địa chỉ cư trú giả thứ hai. Do đó, Huanyee bị kết tội cung cấp sai địa chỉ cư trú.

(iii) Giả mạo chữ ký của người khác

Các đơn đăng ký nhãn hiệu buộc phải có chữ ký của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu. Huanyee đã nộp hơn 15.000 đơn ĐKNHđược ký bởi Huanyee chứ không phải bởi những người được cho là phải ký các những tài liệu này. Các thẩm định viên bắt đầu ngờ vực khi Huanyee nộp trực tuyến nhiều tài liệu khác nhau chỉ trong vòng vài phút và đôi khi vài giây, các tài liệu đó được ký bởi các bên liên quan ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Ví dụ, một số bản đệ trình có chữ ký đồng thời của một luật sư ở Hoa Kỳ và một người nộp đơn ở Trung Quốc. Một số được nhập vào hệ thống trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra khi công dân Trung Quốc không được phép đến Hoa Kỳ. Do đó, Huanyee bị coi là đã vi phạm các quy tắc về chữ ký.

(iv) Liên tục lạm dụng tài khoản uspto.gov và hệ thống TEAS

Những người sử dụng Web uspto.gov và muốn nộp các tài liệu trực tuyến thông qua Hệ thống Đơn Điện tử Nhãn hiệu (Trademark Electronic Application System TEAS) phải đăng ký tài khoản và tuân theo các Điều khoản về Sử dụng. Tuy nhiên, Huaynee đã nộp tài liệu liên tiếp qua TEAS nhanh tới mức chỉ có thể lý giải rằng có một tài khoản duy nhất đang được nhiều người sử dụng. Do đó, Huanyee bị coi là đã không tuân thủ Điều khoản về Sử dụng và bị buộc tội lạm dụng Web uspto.gov.

Lý lẽ/Biện hộ của các bên:

Huaynee  cho rằng các biện pháp trừng phạt của USPTO là không có lý do xác đáng vì họ “không quen với các yêu cầu nộp đơn và không hoàn toàn hiểu các yêu cầu về chữ ký”. Vì thiếu hiểu biết về luật pháp nên hành vi của họ là không cố ý, và do đó, "sai lầm" là có thể sửa chữa được và USPTO không được áp dụng biện pháp trừng phạt khiến người nộp đơn bị ảnh hưởng.

USPTO cho rằng sự thiếu hiểu biết về các Quy tắc của USPTO và hứa khắc phục lỗi cũng không thể bảo vệ Huaynee thoát khỏi các lệnh trừng phạt, vì:

- Trước tiên, những người tham gia vào quá trình đăng ký nhãn hiệu được mặc định là phải biết về các quy định liên quan;

- Việc khai là không hiểu luật pháp không thể là lập luận để bào chữa hoặc đảm bảo cho việc không bị trừng phạt. Hơn nữa, bất kỳ người nộp đơn nào đã chọn Huaynee làm đại diện có thể phải chịu trách nhiệm liên đới về các hành vi và thiếu sót của người đại diện mà họ đã chọn;

- Việc cố ý làm sai không phải là điều kiện cần có ban hành các biện pháp trừng phạt; cố tình hay vô ý chỉ là một trong nhiều nội dung được cân nhắc để xác định một hành động thích hợp hoặc biện pháp xử phạt.

Về các biện pháp trừng phạt.

USPTO kết luận rằng các biện pháp trừng phạt là cần thiết để “ngăn chặn [Huanyee] vi phạm các Quy tắc của USPTO và đệ trình không đúng các văn bản về nhãn hiệu và để ngăn chặn những hành vi tương tự của những người khác.” Các biện pháp trừng phạt bao gồm hai phần, đó là:

- USPTO đã chấm dứt tất cả các văn bản đang chờ xử lý của bà Zhang hoặc của bất kỳ viên chức, nhân viên hoặc đại lý nào của Huanyee.Tất cả các hồ sơ hiện có cũng phải được cập nhật để phản ánh các biện pháp trừng phạt.

- Bà Zhang và bất kỳ nhân viên, viên chức hoặc đại lý nào của Huanyee bị cấm vĩnh viễn nộp đơn hoặc gửi bất kỳ thủ tục tố tụng nhãn hiệu mới nào.Tất cả các tài khoản USPTO đang chờ xử lý cũng đã bị vô hiệu hóa vĩnh viễn

Về việc áp dụng Quyền riêng tư.

Trích dẫn Đạo luật về quyền riêng tư, để bảo vệ hành động của mình, Huanyee và bà Zhang yêu cầu không công khai bất kỳ biện pháp trừng phạt nào,. Tuy nhiên, Đạo luật về Quyền riêng tư không áp dụng cho công dân Trung Quốc. Đạo luật này chỉ bảo vệ công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân hợp pháp.

Trong việc tìm cách giữ kín các lệnh trừng phạt, Huanyee cũng trích dẫn điều 37 C.F.R. §11,306, cấm công khai các tuyên bố của những người liên quan đến các vấn đề điều tra hoặc kiện tụng trước USPTO. Tuy nhiên, USPTO lưu ý rằng quy tắc này không áp dụng cho lệnh hành chính do USPTO ban hành.

Nguồn: 
1.https://www.vitallaw.com/news/top-story-uspto-director-sanctions-chinese-company-for-abuse-of-trademark-process/ipm01c3ed37f67e0b100094cc000d3a8abb4e02
2.https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Sanctions-Order-Yusha-Zhang.pdf
3. https://www.natlawreview.com/article/uspto-sanctions-chinese-trademark-agency-terminating-over-15000-us-trademark
4. https://www.natlawreview.com/article/uspto-threatens-sanctions-against-chinese-ip-firm-providing-false-information-over

Các bài viết khác