Logo

Trung Quốc nâng cấp Cơ quan Quản lý Sở hữu trí tuệ quốc gia

11/03/2023
CNIPA trở thành cơ quan ở cấp cao nhất và trực thuộc Quốc vụ viện

Ngày 7/3/2023, Trung Quốc đã công bố Kế hoạch Cải cách Thể chế Quốc vụ viện (Kế hoạch) năm 2023. Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc dự kiến ​​sẽ phê duyệt Kế hoạch này vào ngày 9/3, trong đó có nội dung sẽ chuyển Cơ quan Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (China National Intellectual Property Administration - CNIPA) ra khỏi Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường (State Administration of Market Regulation - SAMR) và đưa CNIPA thành cơ quan ở cấp cao nhất và trực thuộc Quốc vụ viện. SAMR sẽ tiếp tục thực thi quyền sỏ hữu trí tuệ theo hướng dẫn chuyên môn của CNIPA .

Nguồn: https://www.natlawreview.com/article/china-to-upgrade-status-china-national-intellectual-property-administration

 

Các bài viết khác