Logo

Tra cứu nhãn hiệu của các nước ASEAN bằng phần mềm Asean TMView

27/09/2021
ASEAN TMview cho phép truy cập trực tuyến miễn phí thông tin về đăng ký nhãn hiệu và đơn đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực tại các nước ASEAN.
 

ASEAN TMview đã được phát triển bởi Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của các Quốc gia Thành viên ASEAN với sự hỗ trợ của Dự án EU-ASEAN về Bảo hộ Quyền Sở hữu Trí tuệ (ECAP III Giai đoạn II) do Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) quản lý.

Hướng dẫn truy cập:

Nhập đường dẫn sau để kết nối với trang chủ:

http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome

Giao diện màn hình chỉ ra số bản ghi của từng quốc gia cập nhật lên hệ thống. Tính đến tháng 8/2021, dữ liệu của các nước có trên trang web này là:

  • Bờ ru nây (BN): 51.214 bản ghi
  • In đô nê xi a (ID): 832.873 bản ghi
  • Cam pu chia (KH): 113.786 bản ghi
  • Lào (LA): 51.446 bản ghi
  • Myanma (MM): N/A
  • Malaysia (MY) 819.386 bản ghi
  • Philippin (PH): 547.773 bản ghi
  • Singapore (SG) 734.344 bản ghi
  • Thái Lan (TH): 986.254 bản ghi
  • Việt Nam (VN): 633.051 bản ghi

Ngôn ngữ hiển thị là ngôn ngữ của quốc gia tương ứng./.

 

Các bài viết khác