Logo

Tóm tắt về Đăng ký Nhãn hiệu Quốc tế qua Hệ thống Madrid

25/10/2021

Có thể tóm tắt Quy trình Đăng ký Nhãn hiệu Quốc tế qua 03 bước sau:

Bước 1: Đăng ký tại Cơ quan Nhãn hiệu Quốc gia

Trước khi nộp Đơn đăng ký quốc tế (Đơn QT),  người nộp đơn phải đăng ký/nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Nhãn hiệu tại nước sở tại (ở Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ). Đăng ký/đơn đăng ký nhãn hiệu đó (gọi là nhãn hiệu/đơn cơ bản- “Basic Mark”) sẽ được Cơ quan nhãn hiệu quốc gia chứng nhận và chuyển đến WIPO.

Bước 2 -  WIPO thẩm định hình thức Đơn QT

WIPO chỉ tiến hành thẩm định hình thức Đơn QT.

Sau khi được chấp thuận, nhãn hiệu trong Đơn sẽ được ghi vào Sổ Đăng bạ Quốc tế (International Register) và được công bố trên Công báo Nhãn hiệu Quốc tế (Gazette) của WIPO. Sau đó, WIPO sẽ cấp  giấy chứng nhận đăng ký quốc tế và thông báo cho Cơ quan Nhãn hiệu  tại tất cả các lãnh thổ mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.

Lưu ý: WIPO chỉ thẩm định hình thức Đơn QT, không xác định phạm vi bảo hộ của Đơn QT.

Giai đoạn 3 - Thẩm định nội dung bởi Cơ quan Nhãn hiệu Quốc gia

Căn cứ vào Luật NH của nước mình, Cơ quan Nhãn hiệu quốc gia (hoặc Vùng) được chỉ định sẽ tiến hành thẩm định nội dung Đơn QT, trong thời hạn 12 hoặc 18 tháng theo luật quốc gia, ra quyết định bảo hộ hoặc từ chối bảo hộ toàn bộ hoặc một phần nhãn hiệu.

WIPO sẽ ghi lại quyết định của Cơ quan Nhãn hiệu vào Sổ Đăng bạ quốc tế và sau đó thông báo cho người nộp đơn.

Lưu ý: Nếu một Cơ quan Nhãn hiệu từ chối bảo hộ toàn bộ hoặc một phần nhãn hiệu, thì quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quyết định của các Cơ quan Nhãn hiệu khác. Người nộp đơn có thể phản đối quyết định đó trực tiếp với Cơ quan Nhãn hiệu có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đăng ký quốc tế có giá trị trong 10 năm; có thể gia hạn vào cuối mỗi giai đoạn 10 năm, trực tiếp với WIPO và có hiệu lực tại các Quốc gia được chỉ định.

Ba bước nêu trên được thể hiện qua sơ đồ sau:

Mọi thông tin chi tiết hoặc cần hỗ trợ xin liên hệ với Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh. Chúng tôi sẽ giúp các Bạn thực hiện mọi công việc liên quan tới Đăng ký quốc tế nhãn hiệu một các hiệu quả nhất./.

Các bài viết khác