Logo

Phần hình của nhãn hiệu xin đăng ký “Đinh Phong, hình tia sáng” bị phản đối

09/06/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT

Walmart Apollo LLC., (“Walmart”), chủ sở hữu Đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) số No.296933 hình tia sáng”, đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối phần hình “tia sáng” của đơn đăng ký nhãn hiệu số No.4-2021-46515 “Đinh Phong, hình tia sáng” đăng ký bảo hộ các sản phẩm/dịch vụ thuộc các nhóm 17, 19 và 35 với lý do phần hình “tia sáng” trong dấu hiệu xin đăng ký trùng lặp với nhãn hiệu đối chứng có trước của Walmart đang được bảo hộ tại Việt Nam cho các dịch vụ thuộc Nhóm 35, trong đó có “các dịch vụ siêu thị, bán lẻ và bán buôn liên quan đến vật liệu bằng chất dẻo để bao gói” tương tự với các dịch vụ mà Đơn đăng ký nhãn hiệu xin bảo hộ.

Cụ thể, dấu hiệu kết hợp hợp bị phản đối được tạo thành bởi yếu tố chữ “Dinh Phong” và yếu tố hình tia sáng, gồm 6 tia tỏa tròn cách đều nhau màu vàng. Yếu tố hình này trùng hoàn toàn với nhãn hiệu có trước của Walmart.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác