Logo

Pham & Associates trong Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2021.

06/01/2022
Đây là lần thứ năm liên tiếp Phạm và Liên danh được trao danh hiệu này


Nhãn hiệu “pa, Pham & Associates, hình” của Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh đăng ký cho các Dịch vụ tư vấn pháp luật và đại diện pháp lý trong các lĩnh vực bản quyền tác giả, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng: tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án dân sự; tư vấn pháp luật và dịch vụ theo dõi nhãn hiệu; cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc Nhóm 45 và các dịch vụ Đánh giá tình trạng kỹ thuật thế giới phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; hỗ trợ việc nghiên cứu và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp thuộc Nhóm 42 đã được bình chọn và vinh danh trong Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2021.

Chương trình bình chọn Nhãn hiệu Nổi tiếng – Nhãn hiệu Cạnh tranh Việt Nam là hoạt động thường niên do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Vietnam Intellectual Property Association – VIPA) phổi hợp cùng các cơ quan liên quan thực hiện.

Trước đây, trong năm 2016-2017 Nhãn hiệu Phạm và Liên danh/Pham & Associates đăng ký  cho dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và các quyền liên quan cũng đã được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam trong Dự án “Nhãn hiệu Nổi tiếng” do Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội Nhãn hiệu quốc tế (International Trademark Asociation -INTA) đồng chủ trì thực hiện.

Trong lĩnh vực tư vấn luật sở hữu trí tuệ, Phạm và Liên danh là công ty duy nhất có mặt trong Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam./.

Các bài viết khác