Logo

Nhãn hiệu “YES” phản đối đơn đăng ký “YS MENTHOL CIGARETTES, hinh ” và “YS, hình”

27/12/2021

Phạm và Liên danh , thừa ủy quyền bởi chủ sở hữu GCN ĐKNH số 81942 “YES”, được cấp ngày 09/05/2007, đăng ký bảo hộ các sản phẩm “Thuốc lá; thuốc lá dạng điếu; vật dụng cho người hút thuốc; diêm” thuộc Nhóm 34, đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối đơn số 4-20210-53316 “YS MENTHOL CIGARETTES, hinh ”,  được nộp ngày 18/12/2020 và đơn số 4-2020-28112 “YS, hình”, được nộp ngày 18/12/2020. Lý do phản đối là hai dấu hiệu xin đăng ký nói trên tương tự đến mức gây nhầm lẫn với  nhãn hiệu đối chứng có trước “YES” về cấu trúc và phát âm cũng như tương tự về sản phẩm xin đăng ký bảo hộ.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác