Logo

Nhãn hiệu xin đăng ký  “SP_C.U.B. SHOP” bị phản đối

13/01/2023
Căn cứ: các Điều 73.5;  74.2(e,g,i); 90.2 và 112, Luật SHTT

Honda Motor Co.,Ltd., là chủ sở hữu các nhãn hiệu đang được bảo hộ theo các Giấy Chứng nhận ĐKNH số 12829 “SUPER CUB”,  số 216485  “AT CUB’ và các Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2017-15541 “CROSS CUB” và số 4-2020-40944 “CUB” đã nộp đơn tới Cục SHTT phải đối đơn đăng ký nhãn hiệu No.4-2022-36610 “SP_C.U.B. SHOP”  cho các sản phẩm “xe máy và xe điện” thuộc Nhóm 12 với lý do tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đang được bảo hộ và Đơn đăng ký nhãn hiệu có trước của Honda Motor Co.,Ltd., gây nhầm lẫn và/hoặc lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc các sản phẩm mang nhãn hiệu. Cụ thể:

(i) nhãn hiệu xin đăng ký “SP_C.U.B. SHOP” là một tập hợp các thành phần chữ, trong đó thành phần chữ “C.U.B” nổi bật, thể hiện bằng màu đỏ, trình bày ở giữa, là thành phần chủ đạo, có tính phân biệt. Thành phần chủ đạo này trùng lặp với từ “CUB” cũng là thành phần chủ đạo của các nhãn hiệu/đơn nhãn hiệu đối chứng có trước;

(ii) “C.U.B” của nhãn hiệu xin đăng ký và “CUB” ở các nhãn hiệu đối chứng tương tự về cấu trúc, cách phát âm và ấn tượng  thị giác;

(iii) nhãn hiệu “CUB” và “SUPER CUB” gắn cho xe máy của HONDA đã nổi tiếng ở Việt Nam từ nhiều thập kỉ, bởi vậy việc sử dụng nhãn hiệu bị phản đối  “SP_C.U.B. SHOP” cho các sản phẩm xe máy và xe điện sẽ làm người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm,  thể hiện động cơ không trung thực của người nộp đơn.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác