Logo

Nhãn hiệu xin đăng ký  “CUBINDO” bị phản đối

12/01/2022
Căn cứ: các Điều 73.5;  74.2(e); 74.2(g); 74.2(i); 90(2) và 112, Luật SHTT

Honda Motor Co.,Ltd., là chủ sở hữu các nhãn hiệu đang được bảo hộ theo các GCN ĐKNH số 12829 “SUPRE CUB”,  số 216485 “AT CUB’ và các Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2017-15541 “CROSS CUB” và số 4-2020-40944 “CUB” đã nộp đơn tới Cục SHTT phải đối đơn đăng ký nhãn hiệu “CUBINDO” cho các sản phẩm “Xe máy; xe máy điện; động cơ xe máy; động cơ xe máy điện; phụ tùng xe máy; phụ tùng xe máy điện.” thuộc Nhóm 12, với lý do (i) tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu và Đơn đăng ký có trước của Honda Motor Co.,Ltd., cho các sản phẩm tương tự là xe máy đã nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam, và (ii) gây lầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm mang nhãn hiệu.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác