Logo

Nhãn hiệu “Trúc Bạch” của Công ty HABECO đã được bảo hộ tại Hoa Kỳ

27/02/2023
USPTO đã cấp Đăng ký nhãn hiệu số 6982475 “Trúc Bạch Paramount Beer & hình” cho HABECO

Ngày 23.02.2023 Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã cấp Đăng ký nhãn hiệu số 6982475 (hình dưới)  bảo hộ nhãn hiệu “Trúc Bạch Paramount Beer & Hình”(không bảo hộ “Beer”) cho sản phẩm bia thuộc nhóm 32 theo đơn nhãn hiệu  quốc tế  số 1621382 nộp ngày 23.02.2021, ngày ưu tiên 09.8.2020 của Tổng  Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát  Hà Nội (HABECO) cho sản phẩm bia thuộc Nhóm 32.

“Trúc Bạch” là nhãn hiệu bia có bề dày truyền thống , được Công ty bia Hà Nội (tiền  thân của Công ty HABECO) sử dụng từ cuối thập niên 50 của thế kỷ trước.Tuy nhiên quá trình đăng ký  bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ không đơn giản, ngày 21.02.2019  một Công ty là HC Foods Co., Ltd đã nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu chữ  “Truc Bach” cho sản phẩm bia (ngày sử dung thương mại được ghi là 03.3.1958 – trùng với thời điểm xuất hiên sản phẩm bao “Trúc Bạch” của Công ty HABECO, tuy nhiên  USPTO đã từ chối bảo hộ đơn trên mà một trong những lý do từ chối là dường như chủ  nhãn hiệu“Trúc Bạch” là  Công ty HABECO.

Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh là đại diện cho Công ty HABECO trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Trúc Bạch Paramount Beer & Hình” tại Hoa Kỳ./.

 

Các bài viết khác