Logo

Nhãn hiệu “molo, hình” được chấp nhận bảo hộ

15/11/2021

Nhãn hiệu “molo, hình” của Đơn đăng ký quốc tế số 1122224 cho các sản phẩm thuộc Nhóm 25 và dịch vụ thuộc Nhóm 35 bị tạm thời từ chối với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu  “molo,hình” số 77547 đã được đăng ký trước.

Người nộp đơn đã khiếu nại và cung cấp bằng chứng là nhãn hiệu “molo,hình”  số 77547 đã hết hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 06/12/2014, không được chủ nhãn hiệu gia hạn và tới thời điểm hiện tại đã quá 05 năm (Điều 74.2.h Luật SHTT), như vậy không thể được coi là đối chứng để cản trở việc đăng ký nhãn hiệu “molo, hình” của Đơn ĐKQT số 1122224.

Cục SHTT đã chấp nhận khiếu nại và bảo hộ nhãn hiệu./.

Các bài viết khác