Logo

Nhãn hiệu “igus” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực

29/03/2022
Cơ sở: Điều 74.2(c), 74.2(k) Luật SHTT và Điểm 39.12.a(iii) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN..

Thay mặt và thừa ủy quyền của Công ty TNHH IGUS Việt Nam (“IGUS Việt Nam’), Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh (P&A) đã nộp đơn tới Cục SHTT đề nghị hủy bỏ hiệu lực của GCN ĐKNHHH số 400762 “igus” đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm  thuộc Nhóm 07 và 09 do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ quy định tại Điều 74.2(g) luật SHTT.

Cụ thể, luận cứ cho việc hủy bỏ hiệu lực là:

(i) nhãn hiệu  “igus” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực  trùng lặp hoàn toàn với yếu tố phân biệt duy nhất “IGUS” trong tên thương mại của IGUS Việt Nam và các sản phẩm thuộc Nhóm 07 và 09 mà nhãn hiệu đăng ký bảo hộ cũng thuộc phạm vi sản phẩm kinh doanh của IGUS Việt Nam. Tên thương mại “IGUS” đã được thiết lập từ 20/1/2017 trước rất lâu ngày 16/05/2019 khi đơn đăng ký nhãn hiệu “igus” được nộp;

(ii) các sản phẩm liên quan trong vụ việc này, được nhập khẩu từ công ty mẹ “igus® GmbH” và các công ty chi nhánh đã được phâm phối tại thị trưởng Việt Nam dưới tên thương mại “Công ty TNHH IGUS Việt Nam” và thương hiệu “igus” cho hàng ngàn khách hàng tại hầu hết các tỉnh, thành phố của Việt Nam, bởi vậy nhãn hiệu bị cáo buộc “igus” nếu được sử dụng sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của sản phẩm.

Vụ việc đang được Cục SHTT thụ lý./.  

Các bài viết khác