Logo

Nhãn hiệu “e,hình” được chấp nhận đăng ký

03/06/2022
Cơ sở: Điều 74.2(e), Luật SHTT.

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế số 1065074 “e,hình” chỉ định Việt Nam cho các sản phẩm/dịch vụ trong một số nhóm trong đó có “Quần áo, giày dép, mũ” thuộc Nhóm 03; các dịch vụ “Bán buôn, bán lẻ, bán hàng tại cửa hàng, bán hàng qua catalogue và bán hàng qua mạng máy tính hàng hóa mỹ phẩm” thuộc Nhóm 35 bị Cục SHTT tạm thời từ chối với lý do bị trùng/tương tự với các dịch vụ “"đại lý, mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo trực tuyến các sản phẩm hóa mỹ phẩm, hàng may mặc, quần áo, giầy dép, mũ nón" thuộc Nhóm 35 của nhãn hiệu có trước “egame,hình” đang được bảo hộ.

Chủ nhãn hiệu xin đăng ký  “e,hình” đã khiếu nại quyết định từ chối đăng ký nói trên, biện luận rằng  các dịch vụ thuộc Nhóm 35 của nhãn hiệu đối chứng “egame, hình” trước đó đã bị loại trừ khỏi danh mục hàng hóa/dịch vụ được bảo hộ bởi Quyết định số 1680/QĐ-SHTT ngày 22/04/2016 của Cục SHTT và quyết định này đã không bị phản đối. Như vậy, các sản phẩm/dịch vụ mà nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ sẽ không tương tự với sản phẩm/dịch vụ của nhãn hiệu đối chứng và không gây nhẫn lẫn cho người tiêu dùng.

Cho rằng luận cứ là có cơ sở, Cục SHTT hủy bỏ quyết định từ chối trước đó và chấp nhận đăng ký nhãn hiệu “e,hình”.

Các bài viết khác