Logo

Mời ứng tuyển Học bổng chương trình đào tạo Thạc sỹ Luật Sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc

29/03/2021
Khóa học bằng tiếng Anh - Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ theo yêu cầu, gửi về Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 12/4/2021.

Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam giới thiệu 03 – 04 ứng viên dự tuyển Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Luật Sở hữu trí tuệ bằng Tiếng Anh tại Trung Quốc theo Học bổng chính phủ Trung Quốc năm 2021.

Ứng viên có thể là cán bộ Cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia hoặc cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ tại các trường đại học, doanh nghiệp, công ty luật, v.v.. Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định (Xin liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam để có thông tin chi tiết về các tiêu chuẩn này). Ứng viên không trúng tuyển năm nay vẫn có khả năng nộp hồ sơ để xem xét cho năm sau.

Ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia Chương trình Đào tạo Thạc sỹ trong 2 năm tại một trong hai trường đại học uy tín của Trung Quốc là Trường Đại học Zhongnan (Đại học Trung Nam) và Trường Đại học Tongji (Đại học Đồng Tế), trong đó có một năm học tại Trung Quốc và một năm tại Việt Nam để viết và bảo vệ luận án qua video. Tùy thuộc vào tình hình Covid-19, thời gian học tại Trung Quốc có thể chuyển đổi sang hình thức học trực tuyến. 

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ theo yêu cầu, gửi về Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 12/4/2021.

Thông tin liên hệ:
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38583069 (Máy lẻ 3238, gặp chị Hoàng Mai Chi).
Email: trungtamndht@ipvietnam.gov.vn.

Các bài viết khác