Logo

Khôi phục việc tiếp nhận và trả kết quả xử lý đơn trực tiếp tại trụ sở Cục SHTT

27/09/2021
Tiếp nhận và trả kết quả xử lý đơn trực tiếp tại trụ sở Cục từ ngày 21/9/2021.

Ngày 21/9/2021 Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 8559/TB-SHTT về việc khôi phục hoạt động tiếp nhận và trả kết quả xử lý đơn đăng ký SHCN trực tiếp tại trụ sở Cục, số 386 Đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Hoạt động tư vấn về SHTT nói chung và thủ tục nộp đơn SHCN nói riêng sẽ tiếp tục được thực hiện qua điện thoại hoặc email như hướng dẫn tại Thông báo số 4670/TB-SHTT ngày 25/5/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ./. 

 

Các bài viết khác