Logo

Khôi phục hoạt động tiếp nhận đơn trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ

29/06/2021
Cục SHTT đã khôi phục hoạt động tiếp nhận đơn sở hữu công nghiệp trực tiếp từ ngày 23/6/2021

Từ ngày 25/5/2021, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cục SHTT đã tạm dừng hoạt động tư vấn và tiếp nhận đơn sở hữu công nghiệp trực tiếp tại trụ sở (số 386 đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Ngày 21/6/2021 UBND Thành phố Hà Nội đã cho phép nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đó, Cục SHTT đã khôi phục hoạt động tiếp nhận đơn SHCN trực tiếp từ ngày 23/6/2021.

Hoạt động tư vấn về SHTT nói chung và thủ tục nộp đơn SHCN nói riêng vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện qua điện thoại hoặc email như hướng dẫn tại Thông báo Thông báo số 4670/TB-SHTT ngày 25/5/2021 của Cục SHTT. 

Nguồn: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20282/thong-bao-ve-viec-khoi-phuc-hoat-dong-tiep-nhan-don-shcn-tai-tru-so-cuc-so-huu-tri-tue.aspx

 

Các bài viết khác