Logo

Khóa học về ĐKQT sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu thông qua các Hệ thống PCT, La Hay và Madrid

09/10/2021

Trong khuôn khổ chuỗi tập huấn về đăng ký quốc tế sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu thông qua các Hệ thống PCT, La Hay và Madrid, Cục SHTT mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký tham dự các khóa học dưới đây, với các thông tin cụ thể sau:

1. Thời gian và nội dung:
-  
Ngày 12/10/2021: Đăng ký quốc tế sáng chế thông qua Hệ thống PCT;
-  
Ngày 13/10/2021: Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp thông qua Hệ thống La Hay;
Ngày 15/10/2021: Đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid

Trong các buổi học, thời gian biểu như sau:
13h45 – 14h00: Đại biểu đăng nhập Phòng học trực tuyến theo tài khoản và mật khẩu đã được cấp;
- 1
4h00 – 15h30: Trình bày nội dung
- 1
5h30 – 16h30: Trao đổi, thảo luận

2. Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Zoom.

3. Đường dẫn đăng ký tham dự:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8yJ4i50lwBrWOzdphrzbnHUXiLekf3yKk-dPr9RszYO7-qA/viewform

(Đại biểu đăng ký trước ngày 10/10/2021, hệ thống có thể sẽ đóng trước thời hạn này khi số lượng đại biểu đăng ký đã đủ 100 đại biểu).

Thông tin chi tiết liên hệ: 0243.8583069 (máy lẻ: 4166 hoặc 4164)

Nguồn: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20761/thong-bao-moi-tham-du-lop-tap-huan-ve-dang-ky-quoc-te-sang-che--kieu-dang-cong-nghiep-va-nhan-hieu-thong-qua-cac-he-thong-pct--la-hay-va-madrid.aspx

 

Các bài viết khác