Logo

Khóa học trực tuyến: Kiến thức cơ bản về SHTT

04/11/2021
Thời gian học và làm bài kiểm tra từ 08/11/2021-22/12/2021

Khóa đào tạo dựa trên Phiên bản tiếng Việt của tài liệu “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và được tiến hành trên Cổng đào tạo trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ (http://e-learning.ipvietnam.gov.vn).

Qua khóa học các học viên sẽ được cung cấp các kiến thức nền tảng về SHTT để làm cơ sở cho việc tham dự các khóa học chuyên sâu sau này của WIPO và Cục Sở hữu trí tuệ.

Học viên sẽ được cung cấp tài liệu để học tập, nghiên cứu và làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả hoàn thành khóa đào tạo.

Thông tin cụ thể về khóa học như sau::

  • Tên khóa đào tạo: Tổng quan về Sở hữu trí tuệ (đợt 3)
  • Số lượng học viên: 200 học viên
  • Thời gian đăng ký: 05/11/2021-07/11/2021
  • Thời gian học và làm bài kiểm tra: 08/11/2021-22/12/2021
  • Ngôn ngữ: tiếng Việt;
  • Chi phí: Miễn phí. 

Cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo này xin truy cập vào kết nối dưới đây để được hướng dẫn chi tiết:

https://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/thong-bao/-/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/thong-bao-mo-khoa-ao-tao-truc-tuyen-tong-quan-ve-so-huu-tri-tue-ot-3-

 

Các bài viết khác