Logo

Khóa đào tạo trực tuyến Tổng quan về SHTT

29/07/2021
Cục Sở hữu trí tuệ mở Khóa đào tạo trực tuyến Tổng quan về sở hữu trí tuệ (đợt 2).

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) xây dựng nội dung và hỗ trợ để triển khai phiên bản tiếng Việt cho khóa học này.
Khóa học sẽ được thực hiện trên Cổng đào tạo trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ (http://e-learning.ipvietnam.gov.vn).

Thông tin cụ thể của khóa học:
- Tên khóa học: Tổng quan về Sở hữu trí tuệ
- Hình thức: Học trực tuyến
- Thời gian đăng ký: 26/7/2021-09/8/2021
- Thời gian học và làm bài kiểm tra: 10/8/2021-22/9/2021

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt
- Chi phí: Miễn phí. 

 Đây là khóa đào tạo kiến thức cơ bản về SHTT. Việc hoàn thành khóa học là một trong các điều kiện để có thể đăng ký tham gia các khóa chuyên sâu khác của WIPO hoặc Cục Sở hữu trí tuệ.
Mọi cá nhân quan tâm có thể đăng ký dự học theo đường link ở trên./.

 

 

Các bài viết khác