Logo

Khiếu nại thành công,  “BERNAQUA, hình’ được bảo hộ

23/03/2022
Cơ sở: Điều 73.5, Luật SHTT

Thừa ủy quyền và đại diện chủ sở hữu Đăng ký quốc tế No.989983 “BERNAQUA, hình” chỉ định Việt  Nam cho sản phẩm “Thức ăn cho động vật” thuộc  Nhóm 31, Phạm và Liên danh đã nộp đơn khiếu nại quyết định tạm thời từ chối bảo hộ của Cục SHTT với lý do cho rằng nhãn hiệu xin đăng ký lfàm hiểu sai lệch, nhầm lẫn hoặc  lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa thuộc Nhóm 31.

Người khiếu nại đã thành công trong việc chứng minh kết luận nêu trên là không có cơ sở. Kết quả là Cục SHTT hủy bỏ quyết định từ chối trước đó và chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu./.

Các bài viết khác