Logo

Khiếu nại thành công, “ACCU-CHECK INSIGHT” được chấp nhận bảo hộ.

06/10/2021

Nhãn hiệu “ACCU-CHECK INSIGHT” theo đơn đăng ký quốc tế số 954928 cho các sản phẩm thuộc Nhóm 05, 10 bị Cục Sở hữu trí tuệ tạm thời từ chối bảo hộ với lý do tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng “INSIGHT” của Đăng ký quốc tế số 578031; “insight agents, hình” của Đăng ký quốc tế số 990460.

Thay mặt và thừa ủy quyền của chủ đơn, Phạm và Liên danh đã khiếu nại quyết định trên, dựa trên các bằng chứng sau: (i) Đăng ký quốc tế 990460 đã bị hủy bỏ hiệu lực, (ii) nhãn hiệu đăng ký “ACCU-CHECK INSIGHT” đã hoàn tất thủ tục giới hạn danh mục sản phẩm tại Văn phòng quốc tế WIPO để không còn tương tự với danh mục sản phẩm của nhãn hiệu đối chứng “INSIGHT” của Đăng ký quốc tế số 578031.

Thừa nhận khiếu nại là có cơ sở, Cục SHTT đã hủy bỏ từ chối trước đó và bảo hộ nhãn hiệu “ACCU-CHECK INSIGHT”./.

Các bài viết khác