Logo

IRN 1598207 thu hẹp danh mục sản phẩm để được chấp nhận bảo hộ

30/05/2023
Căn cứ:  Điểm 41.6.(c) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN

Cục SHTT Việt Nam đã gửi Thông báo từ chối tạm thời số 2022/10VHN10 đề ngày 22/03/2023 tới WIPO thông báo Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 1598207- (nhãn hiệu hình) chỉ định Việt Nam, đăng ký cho các sản phẩm thuộc Nhóm 04 dưới tên chủ sở hữu là Suomen Luonnonsuojeluliitto R.Y., có địa chỉ tại Itälahdenkatu 22 B FI-00210 Helsinki  (FI) tạm thời bị từ chối bảo hộ với lý do sản phẩm “dầu sinh học” (tiếng Anh trong danh mục ĐKQT là “bio oil”) thuộc Nhóm 04 mang dấu hiệu xin đăng ký có phạm vi quá rộng.

Thông báo này được thực hiện trên cơ sở Điểm 41.6.c của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN,  được viết như sau:  

“c) Đối với nhãn hiệu có một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ không đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc nhãn hiệu đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng đăng ký quốc tế còn có thiếu sót (ví dụ thiếu Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, thiếu ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh nhãn hiệu ba chiều…), thì trước khi kết thúc thời hạn 12 tháng nêu tại điểm 41.6.a trên đây, Cục SHTT ra thông báo tạm thời từ chối theo Mẫu số 3 (Model Form 3) của Văn phòng quốc tế, trong đó nêu rõ nội dung và lý do dự định từ chối; và gửi thông báo đó cho Văn phòng quốc tế.”

Người nộp đơn đã làm thủ tục với WIPO để thu hẹp danh mục sản phẩm của Nhóm 04 chỉ định Việt Nam, cụ thể là sản phẩm “dầu sinh học” (bio oil) đã được thu hẹp là “dầu sinh học để sử dụng như nhiên liệu” (bio oil for use as fuel), với hy vọng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Luật SHTT Việt Nam. 

Bản sao xác nhận của Văn phòng quốc tế ghi nhận việc giới hạn sản phẩm đã được gửi tới Cục SHTT để cơ quan này xem xét, rút lại Thông báo tạm thời từ chối bảo hộ nói trên./.

Các bài viết khác