Logo

Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay

17/12/2020
Cục SHTT vừa giới thiệu tài liệu “Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay”.

Với Thỏa ước La Hay, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp không phải nộp các đơn tới từng quốc gia riêng biệt mà chỉ cần nộp một đơn duy nhất đến một cơ quan duy nhất là Văn phòng quốc tế của WIPO; trong đơn này chỉ định các quốc gia mà kiểu dáng mong muốn được bảo hộ, với điều kiện các quốc gia này cũng là thành viên của Thỏa ước La Hay. Hiện tại Liên minh/Thỏa ước  La-hay có 66 nước thành viên.

Việt Nam đã nộp Văn kiện gia nhập Thỏa ước La Hay vào ngày 30/9/2019 và Thỏa ước chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 30/12/2019. Trong khối ASEAN, tính đến thời điểm hiện tại, mới có Brunei Darusalam, Campuchia và Singapore đã chính thức gia nhập Thỏa ước này.

Trước đây, khi Việt Nam chưa gia nhập Thỏa ước La Hay, các doanh nghiệp/cá nhân Việt Nam muốn bảo hộ KDCN của mình ở nước ngoài chỉ có một hình thức duy nhất là nộp đơn đăng ký trực tiếp cho các Cơ quan Sở hữu trí tuệ (SHTT) của từng quốc gia riêng rẽ, nghĩa là phải làm nhiều đơn khác nhau bằng ngôn ngữ và yêu cầu của các nước sở tại, và phải chịu nhiều khoản chi phí, đặc biệt là phí thuê luật sư. Các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài cũng gặp các khó khăn tương tự khi muốn bảo hộ KDCN của mình tại Việt Nam.

Có thể tải tài liệu về từ link sau:

http://www.noip.gov.vn/documents/20195/1028169/Huong+dan+La+Hay+-+update_A5.pdf/8e0f8bb3-4c85-47cc-b6c8-3046f213fc61

 

 

Các bài viết khác