Logo

Hội thảo trực tuyến về “Quản lý và thúc đẩy Chỉ dẫn địa lý”

23/03/2021

Hội thảo trên web về Quản lý và Thúc đẩy Chỉ dẫn địa lý (Webinars on Geographical Indication Management and Promotion) được tổ chức trong khuôn khổ Hoạt động no.15 của Kế hoạch hoạt động hàng năm no.3,  là hợp phần của Chương trình Hỗ trợ Tăng cường Hội nhập Khu vực ASEAN của Liên minh Châu Âu, hay còn gọi là ARISE Plus (ARISE + IPR) nhằm đóng góp vào việc quản lý và bảo vệ hiệu quả các Chỉ dẫn Địa lý (GI) trong khu vực ASEAN  thông qua nâng cao năng lực của các tổ chức tập thể trong việc  quản lý và thúc đẩy các chỉ dẫn địa lý. Hội thảo trên web sẽ có sự tham gia của các hiệp hội chỉ dẫn địa lý hiện có và tiềm năng trong khu vực ASEAN.

(Chương trình ARISE + IPR được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và được thực hiện bởi Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Châu Âu (EUIPO). Thời gian thực hiện chương trình là 60 tháng, bắt đầu từ ngày 1/1/2018, trị giá 5,5 triệu euro nhằm hỗ trợ hội nhập khu vực thông qua hợp tác và nâng cấp các hệ thống sở hữu trí tuệ để tạo lập, bảo vệ, sử dụng, quản lý và thực thi quyền SHTT, phù hợp với các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế và các mục tiêu chiến lược của Kế hoạch hành động về quyền sở hữu trí tuệ ASEAN 2016-2025). 

- Thời gian: 14:00-16:30 ngày 07-08/4/2021

- Ngôn ngữ: tiếng Anh

- Chi phí: Miễn phí

Đại biểu có thể đăng ký tham dự trước ngày 05/4/2021 theo đường dẫn:

https://euipo.blumm.it/event/ar/1/gi-management-and-promotion-7

Chương trình Hội thảo:

WEBINARS ON GI MANAGEMENT AND PROMOTION

Session 1: 14:00-16:30 (GMT+7), 7 April 2021

Session 2: 14:00-16:30 (GMT+7), 8 April 2021 

(via Zoom platform)

DRAFT AGENDA

Contact person: Dung Le (Ms.), Mail: dung.le@ariseplusipr.eu

Session 1 (7 April 2021):

AGENDA

14:00 – 14:05 Administrative Announcements,  Dung Le, Activity Coordinator, ARISE+ IPR

14:05 – 14:15 Welcome Remarks, Carolina Pitarch, Deputy Project Leader, ARISE+ IPR

14:15 – 14:55 Topic 1: Introduction about collective management organisations, Denis Sautier, Senior Agri-Food Economist, CIRAD

14:55 – 15:30 Topic 2: Collective Management Organisations and GI    Quality Management, Promotion and Enforcement

Delphine Marie-Vivien, Researcher/Consultant on Geographical Indications and IP Law, CIRAD

15:30 – 16:30 Q&A session, Moderator: Dung Le, Activity Coordinator, ARISE+ IPR

Session 2 (8 April 2021):

AGENDA

14:00 – 14:05 Administrative Announcements,  Dung Le, Activity Coordinator, ARISE+ IPR

14:05 – 14:30 Sharing Experience from an EU GI Association,  Representative from an EU GI Association (TBC)

14:30 – 14:55 Sharing Experience from an ASEAN GI Association, I Nengah Suanda, Head of MPIG Garam Amed Bali (GI Protection Society Bali Amed Salt)

14:55 – 15:20 Presentation about oriGIn (its roles and activities to promote and support GI associations),  Massimo Vittori, Managing Director, oriGIn

15:20 – 15:30 ASEAN GI Database and ASEAN GI Booklets,  Dung Le, Activity Coordinator, ARISE+ IPR

15:30 – 16:25 Q&A session,  Moderator: Dung Le, Activity Coordinator, ARISE+ IPR

16:25 – 16:30 Closing session,  Carolina Pitarch, Deputy Project Leader, ARISE+ IPR

./.

 

Các bài viết khác