Logo

Hội thảo trực tuyến về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực ASEAN

02/03/2021

Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài nắm được kiến thức bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại các nước trong khu vực ASEAN, Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) tổ chức hội thảo trực tuyến về vấn đề này với thông tin cụ thể như sau:

- Chủ đề: “Bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong khu vực Đông Nam Á - Những điều doanh nghiệp nhỏ cần biết " ("Protecting and Enforcing IPR in Southeast Asia: What Small Businesses Need to Know”);

- Thời gian: 7h00-8h45 ngày 05/3/2021

- Ngôn ngữ: tiếng Anh

- Hình thức tổ chức: Ứng dụng phần mềm WebEx;

Những ai quan tâm có thể đăng ký tham dự theo đường dẫn

 https://web.cvent.com/event/3fb34114-0005-4128-8119-6f8c15157487/regProcessStep1

 

Các bài viết khác