Logo

Hội thảo "Luật Sở hữu trí tuệ - Những hạn chế, bất cập và định hướng sửa đổi, bổ sung”

22/04/2021
Ngày 15 và 16/4/2021, tại Vĩnh Phúc, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ KH-CN và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo "Luật Sở hữu trí tuệ - Những hạn chế, bất cập và định hướng sửa đổi, bổ sung”.

Mục đích của Hội thảo nhằm lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT). Tham gia và chủ trì Hội thảo có ông Lương Anh Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật,Văn phòng Chính phủ, ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục SHTT, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, bà Trần Thị Hòa - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và khoảng 60 đại biểu từ các cơ quan của Văn phòng Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan thực thi, hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, các chuyên gia, luật sư, người đại diện sở hữu công nghiệp...trong và ngoài nước.

http://www.noip.gov.vn/documents/20195/1099828/Anh+1.jpg/a3c58686-52ec-48db-85b5-09b23482b1c0?t=1618752781509

Chia sẻ kinh nghiệm bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Đức, chuyên gia pháp lý, GS.TS Hannes Rosler, LL.M. (Harvard) và thẩm phán chủ tọa tại Tòa án bang Berlin, Ts. Tobias Oelsner đã nhấn mạnh đến các loại hình hợp tác trong bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ, thẩm quyền và phạm vi hoạt động của luật sư sáng chế, thực thi quyền tại biên giới, các vấn đề liên quan đến số hóa thủ tục hành chính và tư pháp, bảo vệ quyền SHTT trong môi trường số...

  http://www.noip.gov.vn/documents/20195/1099828/Anh+4.png/7313d0c8-6701-40ad-a7bd-22e7ee37a66f?t=1618753315713

Ảnh 4. GS.TS Hannes Rosler, LL.M. (Harvard) chia sẻ trực tuyến tại Hội thảo

 http://www.noip.gov.vn/documents/20195/1099828/5.+2021-04-18_114619.png/b48eb5b9-e84b-4ac9-a36b-3ce99623bc86?t=1618722012592

Ảnh 5. Toàn cảnh Hội thảo

Trong 2 ngày làm việc đã có 16 tham luận được trình bày và nhiều ý kiến đóng góp cho các các nội dung cụ thể của dự án Luật trên cả ba lĩnh vực là sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và các quyền liên quan và giống cây trồng; tập trung vào các nội dung đang được xã hội quan tâm nhiều như các quy định mới liên quan đến hành nghề dịch vụ đại diện SHCN, cơ chế giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, bảo hộ và khai thác thương mại đối với tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước, vai trò của tòa án trong thực thi, xử lý tranh chấp quyền SHTT tại Việt Nam, xác định chủ sở hữu đối với tác phẩm được tạo ra theo hợp đồng lao động, xác định bản quyền tác phẩm điện ảnh, cuộc biểu diễn, …./.

Nguồn: http://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/hoi-thao-luat-so-huu-tri-tue-nhung-han-che-bat-cap-va-inh-huong-sua-oi-bo-sung-

 

 

Các bài viết khác