Logo

Hội nghị Thường niên Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) 2021

16/11/2021
Hội nghị Thường niên INTA 2021 ảo+ (Virtual+) diễn ra từ ngày 15/11 đến 19/11/2021

Hội nghị Thường niên INTA ảo+ (Virtual+) diễn ra từ ngày 15/11 đến 19/11/2021 với hơn 3000 chuyên gia thương hiệu, trong đó có 800 người tham dự một hoặc nhiều hội nghị nhỏ.

Hội nghị với hình thức kết hợp (ảo và gặp mặt trực tiếp) sáng tạo này dành toàn bộ 05 ngày họp ảo với các hoạt động đào tạo, giới thiệu cơ hội phát triển kinh doanh và các cuộc họp ủy ban, được bổ sung (“+”) các sự kiện gặp mặt trực tiếp quy mô nhỏ (in-person mini-conferences) tại New York (15/11 và 16/11), Berlin (17/11) và Los Angeles (18/11) nhằm kết nối cộng đồng Sở hữu trí tuệ toàn cầu và gắn kết các chuyên gia có tầm ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực nhãn hiệu.

INTA cũng đã thông báo sẽ tổ chức Hội nghị thường niên INTA 2022 tại Washington, D.C., từ ngày 30/4 đến ngày 04/5/2022 — quay trở lại hình thức trực tiếp lần đầu tiên sau hơn hai năm bị gián đoạn.

Các bài viết khác