Logo

"HOANG AN"  đề nghị không cấp đăng ký nhãn hiệu cho "10ANG AN"

29/12/2021
Căn cứ: Điều 74.2(e), Luật SHTT 

Chủ sở hữu nhãn hiệu  No. 285716 “HOANG AN” (nộp đơn ngày 20/08/2015, cấp ngày 04/08/2017) đã nộp đơn tới Cục SHTT đề nghị không cấp GCN ĐKNHHH cho đơn đăng ký No. 4-2020-28618  “10ANG AN” (nộp ngày 21/07/2020)  với lý do nhãn hiệu xin đăng ký tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký có ngày nộp đơn sớm hơn và cùng đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ trùng/tương tự nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác