Logo

Hoãn tổ chức Hội nghị toàn quốc về sở hữu trí tuệ  năm 2020

22/04/2020

Hội nghị toàn quốc về Sở hữu trí tuệ thường được tổ chức vào tháng 5 hàng năm.
Năm nay, trước tình hình đại dịch SARS-CoV-2 đang diễn biến phức tạp  Cục Sở hữu trí tuệ đã có Thông báo số 5435/TB-SHTT ngày 17/4/2020 gửi các Sở Khoa học và Công nghệ các Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan thông báo tạm hoãn không tổ chức sự kiện này.

Các bài viết khác