Logo

HOA KỲ: Trừng phạt nghiêm khắc Người Nộp đơn Nhãn hiệu nước ngoài vi phạm quy định

28/01/2023
USPTO trừng phạt một công ty nước ngoài vi phạm các quy tắc thực hành nhãn hiệu của USPTO

Năm 2021, Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã thực hiện một bước bất thường là áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một công ty nước ngoài và giám đốc điều hành của công ty vì “hành vi liên quan đến việc nộp hàng nghìn tài liệu nhãn hiệu vi phạm các quy tắc thực hành nhãn hiệu của USPTO”. … và các điều khoản sử dụng trang web của USPTO.”

Cụ thể, USPTO đã trừng phạt “công ty Shenzhen Huanyee Intellectual Property Co., Ltd. (Huanyee) và Yusha Zhang, là giám đốc điều hành của Huanyee (các Bên bị/Bị đơn), vì đã tham gia nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và đệ trình các tài liệu trong hơn 15.000 vấn đề liên quan tới nhãn hiệu trái pháp luật, như cung cấp thông tin sai lệch về  nơi cư trú của người nộp đơn, mạo chữ ký của người ký có tên trên các tờ khai, đồng thời vi phạm các Quy tắc khác của USPTO và điều khoản sử dụng trang web của USPTO.

Các biện pháp trừng phạt mà USPTO áp đặt bao gồm chấm dứt tất cả các thủ tục đăng ký nhãn hiệu mà các Bị đơn đã nộp hoặc được nộp thông qua tài khoản uspto.gov được đăng ký hoặc kiểm soát bởi bà Zhang hoặc bất kỳ viên chức, nhân viên [,] hoặc đại lý nào của Huanyee. Hồ sơ của tất cả các đơn đã được nộp và đăng ký nhãn hiệu đã cấp sẽ được cập nhật theo lệnh trừng phạt và bất kỳ tài liệu nào đã nộp đang chờ xử lý sẽ không có giá trị. Hơn nữa, Ms. Zhang và bất kỳ nhân viên, người đại diện hoặc đại lý nào của Huanyee sẽ không được chuẩn bị, ký hoặc gửi các tài liệu liên quan đến nhãn hiệu thay mặt cho người khác trong bất kỳ trường hợp nào”.

Để ngăn Bên bị nộp thêm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, USPTO có kế hoạch “xóa thông tin thư từ liên quan đến Bên bị trong hồ sơ điện tử của USPTO đối với tất cả các đơn và đăng ký liên quan trong thời gian thích hợp.” Và cuối cùng, USPTO đã chỉ đạo Văn phòng Giám đốc Thông tin của USPTO hủy kích hoạt vĩnh viễn “bất kỳ tài khoản USPTO nào có thông tin liên hệ liên quan đến Bên bị  khi xuất hiện” và “thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để ngăn Bên bị tạo hoặc kích hoạt thêm.”

USPTO đã gửi thông báo qua email về quyết định này bất chấp Bên bị tuyên bố rằng “Đạo luật quyền riêng tư [5 U.S.C. § 552a] tuyệt đối cấm tiết lộ thông tin liên quan đến vấn đề này”, điều đóchỉ ra rằng USPTO hy vọng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mà họ áp đặt trong trường hợp này sẽ ngăn chặn hoặc ít nhất là ngăn cản các công ty nước ngoài khác tham gia vào hành vi bị cấm tương tự./.

Nguồn: INTA Bulletin, January 19, 2022

Các bài viết khác