Logo

HOA KỲ:  SMOK phản đối “Smokes, hình” thất bại

07/03/2023
Shenzhen IVPS Technology Co. Ltd. kiện Fancy Pants Products LLC

Trong một quan điểm có tính tiền lệ được đưa ra vào ngày 31/10/2022, trong vụ Shenzhen IVPS Technology Co. Ltd. kiện Fancy Pants Products LLC ( vụ Phản đối số 91263919) Hội đồng xét xử và kháng cáo nhãn hiệu (Hội đồng) cho rằng không có khả năng gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu kết hợp “SMOKES, hình” (xem hình bên) của người nộp đơn cho “thuốc lá có chứa chất thay thế thuốc lá không dùng cho mục đích y tế chỉ chứa cần sa” và nhãn hiệu chữ SMOK của người phản đối cho “thuốc lá điện tử, các bộ phận và thành phần và các dịch vụ liên quan.”

Mặc dù đây là một quyết định về khả năng gây nhầm lẫn, nhưng ý nghĩa của nó nằm ở chỗ Hội đồng đã phân tích những sai sót tai hại trong thông tin, lời khai và bằng chứng  chứng thực của người phản đối, và thực tế là, ở một mức độ thấp hơn, người nộp đơn đã không đưa ra được lời bào chữa có tính khẳng định và chứng cứ xác đáng.

Yêu sách về quyền ưu tiên của người phản đối dựa trên sự xác nhận một “họ nhãn hiệu”[1] gồm mười một đăng ký nhãn hiệu chữ SMOK và chứa-chữ- SMOK. Tuy nhiên, chỉ có một đăng ký nhãn hiệu được ghi đúng trong hồ sơ. Phân tích của Hội đồng về một họ nhãn hiệu có thể đã dừng lại ở đó, nhưng thực tế là người nộp đơn đã không phản đối lời khai của người phản đối liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu theo thông luật đối với bảy trong số các nhãn hiệu SMOK và chứa-chữ -SMOK của người phản đối. Do đó, dựa trên sự đồng ý mặc nhiên của người nộp đơn, Hội đồng tiếp tục xem xét liệu việc sử dụng nhãn hiệu theo thông luật của người phản đối có là chỗ dựa cho yêu sách về họ nhãn hiệu hay không.

Hội đồng cho rằng lời khai của người phản đối là “quá mơ hồ và không cụ thể để liên kết nhãn hiệu SMOK hoặc chứa-chữ- SMOK với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể nào hoặc bất kỳ ngày sử dụng nào,”  và trong mọi trường hợp, họ SMOK đó là mô tả và người phản đối đã không cho thấy nhãn hiệu đã đạt được tính phân biệt. Vì những lý do này, Hội đồng đã quyết định rằng người phản đối đã không thiết lập được quyền ưu tiên cho họ nhãn hiệu theo thông luật, cũng như quyền ưu tiên dựa trên việc sử dụng nhãn hiệu riêng rẽ theo thông luật. Do đó, Hội đồng đã phân tích khả năng nhầm lẫn chỉ liên quan đến một đăng ký nhãn hiệu hợp lệ của người phản đối và nhãn hiệu xin đăng ký của người nộp đơn.

Hội đồng cho rằng các nhãn hiệu SMOK và nhãn hiệu “SMOKES, hình” không tương tự đến mức gây nhầm lẫn, dựa trên những dữ kiện sau:

- Nhãn hiệu SMOK được đăng ký dựa trên khả năng phân biệt đã đạt được;

- Người nộp đơn đã yêu cầu bảo hộ tổng thể , không bảo hộ riêng SMOKES; và

- Sự thừa nhận của người phản đối rằng nhãn hiệu SMOK là yếu.

Sau khi xem xét các nhãn hiệu trong tổng thể của chúng, Hội đồng cho rằng nhãn hiệu chữ và hình của người nộp đơn khác biệt với các nhãn hiệu của người phản đối và rằng các nhãn hiệu này không giống nhau đến mức gây nhầm lẫn. Hội đồng cho rằng hàng hóa mang nhãn hiệu có liên quan nhưng người phản đối đã không chứng minh rằng các sản phẩm cần sa và sản phẩm thuốc lá được bán trong cùng một kênh thương mại. Căn cứ trên các yếu tố này, Hội đồng đã bác bỏ đơn phản đối./.

Nguồn: INTA Bulletin, UNITED STATES- Opposer Fails to Show Similarity in Board Action, Published: March 1, 2023.

 


[1] A Family of Marks/Series of Marks (tạm dịch là họ nhãn hiệu hay nhóm nhãn hiệu cùng gốc) là một nhóm nhãn hiệu có đặc điểm chung dễ nhận biết, trong đó các nhãn hiệu được tạo ra và sử dụng theo cách mà công chúng không chỉ liên tưởng đến các nhãn hiệu riêng lẻ mà cả đặc điểm chung của họ nhãn hiệu đó, với chủ sở hữu nhãn hiệu. Thành tố chung có thể là một thuật ngữ, một cụm từ hoặc một thành phần có tính chất như tiền tố, hậu tố.

Các bài viết khác