Logo

Hệ thống Madrid - Những con số chính của năm 2020

03/11/2021
Liên minh Madrid hiện có 109 thành viên, bao gồm 125 quốc gia. Các thành viên này đại diện cho hơn 80% thương mại thế giới...

(số trong ngoặc đơn dưới đây là tăng giảm % so với năm 2019)

63.800 (–0,6%)
Đơn đăng ký quốc tế Madrid

Năm 2020 các chủ sở hữu nhãn hiệu đã nộp ước tính 63.800 đơn đăng ký Madrid, chỉ ít hơn khoảng 370 đơn so với năm trước, dẫn đến mức giảm hàng năm là 0,6% và là mức giảm đầu tiên kể từ năm 2009 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Công ty dược phẩm Novartis của Thụy Sĩ đã nộp 233 đơn đăng ký Madrid vào năm 2020 - nhiều hơn 104 đơn so với năm 2019 - chiếm lại vị trí đầu bảng sau khi xếp thứ hai vào năm trước. Tiếp theo là Huawei Technologies của Trung Quốc, với 197 đơn.

Hoa Kỳ và Đức vẫn tiếp tục xếp thứ nhất và thứ hai vào năm 2020 về số lượng đơn đăng ký Madrid. Thứ ba là Trung Quốc, sau khi vượt qua Pháp (từ năm 2017).

449.215 (+ 2,1%)
Chỉ định trong các đơn đăng ký quốc tế

Kể từ năm 2009, những người nộp đơn đã liên tục chỉ định, trung bình, khoảng bảy thành viên Madrid cho mỗi đơn đăng ký Madrid được nộp.

Khoảng 3/4 tổng số đơn quốc tế nộp vào năm 2020 được chỉ định từ 01-08 thành viên Madrid;  gần 11% số đơn chỉ định từ 15 thành viên trở lên.

EU là thành viên Madrid được chỉ định nhiều nhất trong các đơn nộp vào năm 2020, tiếp theo là Hoa Kỳ, vượt qua Trung Quốc để trở thành nước nhận chỉ định phổ biến thứ hai từ các chủ sở hữu nhãn hiệu ở nước ngoài.

Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ là một trong ba chỉ định hàng đầu được lựa chọn bởi những người nộp đơn cư trú tại 10 quốc gia xuất xứ có thu nhập trung bình được lựa chọn. Cụ thể là, những người nộp đơn từ Indonesia, Malaysia và Thái Lan chỉ định Trung Quốc thường xuyên hơn bất kỳ thành viên Madrid nào khác, trong khi những người nộp đơn từ Brazil, Ấn Độ, Ma-rốc và Việt Nam chọn Mỹ là điểm đến hàng đầu khi tìm kiếm sự bảo hộ cho nhãn hiệu của họ.

62,062 (–3.2%)
Đăng ký quốc tế Madrid

Vào năm 2020, WIPO đã ghi nhận 62.062  đăng ký quốc tế Madrid, ít hơn khoảng 2.060 so với năm 2019. Nói chung, có xu hướng duy trì dài hạn các đăng ký Madrid theo sau đơn đăng ký Madrid

55.200 (–3,2%) 
Các chỉ định tiếp theo trong đăng ký quốc tế

Mặc dù giảm đáng kể 13,8% so với năm 2019, Trung Quốc (2.508) vẫn nhận được số lượng các chỉ định tiếp theo cao nhất vào năm 2020 và là quốc gia được chỉ định nhiều nhất  hàng năm kể từ năm 2004. Theo sau là Canada (2.180), là quốc gia chỉ tham gia Hệ thống Madrid vào năm 2019,  Hoa Kỳ (1.788), Liên bang Nga (1.589) và Mexico (1.555). Đó là các quốc gia hàng đầu nơi những người đăng ký Madrid đã lựa chọn để mở rộng bảo hộ nhãn hiệu của họ.

32,998 (+ 11,6%) 
Gia hạn đăng ký quốc tế

Các chủ sở hữu đăng ký Madrid đã gia hạn 32.998 đăng ký vào năm 2020, tăng 11,6% so với năm trước, cao gấp đôi so với con số được ghi nhận trước đó 15 năm (năm 2006) và có xu hướng tăng lên, mặc dù có sự sụt giảm khiêm tốn trong các năm 2009, 2011 và 2017, và mức giảm đáng kể hơn là 7,1% vào năm 2019.

777.158 (+ 4%) 
Đăng ký quốc tế đang có hiệu lực

Trong số 1,56 triệu đăng ký quốc tế được ghi nhận kể từ khi thành lập Hệ thống Madrid, khoảng một nửa (777.158 – 49,6%) vẫn hoạt động - nghĩa là có hiệu lực - vào năm 2020.

6.421.100 (+ 2,8%) 
Các chỉ định trong đăng ký quốc tế đang có hiệu lực

6,4 triệu chỉ định trong đăng ký Madrid đang có hiệu lực  vào năm 2020 thuộc sở hữu của gần 264.000 chủ sở hữu đăng ký.  Đa số (63,1%) chủi sở hữu đăng ký Madrid đang có hiệu lực chỉ sở hữu một đăng ký duy nhất như vậy trong danh mục đầu tư năm 2020 của họ - tình trạng hầu như không thay đổi kể từ năm 2012. 17% khác chỉ sở hữu hai đăng ký Madrid đang có hiệu lực. Nhìn chung, khoảng 90% chủ sở hữu có từ bốn đăng ký đang còn hiệu lực trở xuống trong danh mục đầu tư của họ và khoảng 95% sở hữu không quá bảy..

LIÊN QUAN TỚI VIỆT NAM

Năm 2020 số đơn đăng ký quốc tế Madrid có nguồn gốc Việt Nam là 166, với số (quốc gia) chỉ định là 953. Ở chiều ngược lại, có 8,053 đơn quốc tế có chỉ định Việt Nam.

Trong khối ASEAN, số liệu ghi nhận của một số quốc gia như sau:

Singapore: 676 - 4,562 - 10,765

Thailand: 103 – 840 - 7,748

Malaysia: 102 – 548 - 6,376                                              

Indonesia: 100 – 644 - 7,412

Philippines: 29 – 343 - 6,346

Cambodia: 9 – 41 - 2,564

Lao: 1 -  3 - 1,653

Nguồn: WIPO - Madrid Yearly Review 2021

 

Các bài viết khác