Logo

EU: Nhãn hiệu ba chiều MOON BOOT không có tính phân biệt

01/09/2022
Tòa án chung của Liên minh châu Âu (GC) cho rằng nhãn hiệu 3-D hình đôi ủng mùa đông MOON BOOT không có tính phân biệt cố hữu

Trong một quyết định gần đây, Tòa án chung của Liên minh châu Âu (GC) đã ủng hộ vụ kiện hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu của Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO), phán quyết nhãn hiệu 3 chiều MOON BOOT hình đôi ủng mùa đông không có tính phân biệt vốn có (“inherently distinctive”) cho hàng hóa trong Nhóm 25.

Việc kiện hủy bỏ hiệu lục được Zeitneu  GmbH đệ trình vào ngày 28/3/2019, chống lại Đăng ký nhãn hiệu thương mại EU số 10168441 thuộc sở hữu của Tecnica Group S.p.A. cho nhãn hiệu 3D được mô tả dưới đây:

EUIPO ủng hộ một phần nội dung vụ kiện và đăng ký nhãn hiệu bị hủy bỏ liên quan đến tất cả hàng hóa thuộc Nhóm 25. Quyết định này sau đó đã được xác nhận bởi Hội đồng Kháng cáo của EUIPO vào ngày 18/5/2020.  Hội đồng Kháng cáo nhận thấy, về bản chất, đối với công chúng có liên quan, dấu hiệu 3D không khác biệt đáng kể với đa số “after-ski boots” (tạm dịch “ủng sau- trượt tuyết”, là loại ủng thường sử dụng sau khi trượt tuyết để thư dãn chân) và kết luận rằng dấu hiệu bị phản đối không chứa bất kỳ yếu tố có tính phân biệt nào. Tecnica Group S.p.A đã kháng cáo quyết định này trước khi GC ban hành quyết định vào ngày 19/1/2022 (vụ T 483/20).

Vì vấn đề đang tranh cãi về tính phân biệt đạt được [qua sử dụng] không phải là một phần của chủ đề trong trường hợp trước, nên GC chỉ đánh giá tính phân biệt vốn có của nhãn hiệu. GC cũng bác bỏ một số lời biện hộ khác, bao gồm sự phù hợp của các quyết định quốc gia trước đây và các câu hỏi thủ tục khác.

Đối với tính phân biệt vốn có, GC cho rằng Ban Kháng cáo đã đúng khi nhận thấy rằng “các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu bị phản đối, được chụp riêng từng thành phần một và hình dạng của chiếc ủng được chụp tổng thể, sẽ được công chúng có liên quan cảm nhận nếu có thể, hoặc thậm chí phổ biến, là các biến thể của cách trình bày và cách trang trí của ủng mùa đông và ủng sau-trượt tuyết"./.

Nguồn: INTA Bulletin, March 16, 2022

Các bài viết khác