Logo

EU: Louis Vuitton kiện chống lại hình phản chiếu của nó

12/10/2022
EUIPO đã bác bỏ toàn bộ phản đối

Bộ phận Phản đối (Opposition Division) của Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) đã bác bỏ sự phản đối của Louis Vuitton Malletier (B.3 133 780) đối với nhãn hiệu hình NL LOVES VITTORIO, do Aina Yang nộp đơn xin đăng ký vào ngày 14/1/2022 (số đơn 018306124). Louis Vuitton dựa trên Thương hiệu Cộng đồng Châu Âu (EUTM) và Đăng ký Quốc tế. Nhãn hiệu tương ứng của các bên được trình bày  dưới đây:

Dấu hiệu bị phản đối gồm các chữ cái "NL" hoặc "LN", không có ý nghĩa cụ thể và các từ "Loves Vittorio" . EUIPO coi nhãn hiệu có tính phân biệt và coi các chữ cái, được mô tả bằng chữ nghiêng, là có thể quan sát và nhận ra. Ngoài ra, sau khi đánh giá cụm từ “Loves Vittorio” và cho rằng “Loves ” là một từ tiếng Anh thường được sử dụng, EUIPO đã chấp nhận từ “Vittorio” là có tính phân biệt. Hơn nữa, EUIPO nhận thấy các chữ cái “NL” hoặc “LN” có thể được hiểu là tên viết tắt của một người yêu một người tên là Vittorio.
Nhãn hiệu có trước của Louis Vuitton (trên) và nhãn hiệu bị phản đối của Aina Yang (dưới).

Theo quyết định, các nhãn hiệu được coi là giống nhau, ở mức độ không đáng kể, về mặt hình ảnh. Điểm chung duy nhất là L, là một phần của thiết kế gồm hai chữ cái (với chữ L được in nghiêng và hai chữ cái liền nhau). Nó cũng xác định rằng các điểm giống nhau về mặt âm thanh ở một mức độ rất thấp. Do đó, EUIPO nhận thấy rằng các chữ cái cách điệu sẽ không đánh lừa người tiêu dùng và cụm từ trong nhãn hiệu được tranh chấp loại bỏ khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Louis Vuitton cũng viện dẫn Điều 8 (5) của Quy định 1001/2017 của EUTM, quy định rằng đơn đăng ký nhãn hiệu có thể bị từ chối nếu nhãn hiệu có trước có danh tiếng tại nơi nó được đăng ký và nếu khi được sử dụng, nhãn hiệu xin đăng ký có thể gây bất lợi hoặc lợi dụng một cách không công bằng, đặc điểm khác biệt hoặc danh tiếng của quyền có trước. Mặc dù thực tế là Louis Vuitton đã dựa vào vị thế nổi tiếng của mình ở EU, nhưng không có bằng chứng nào được đưa ra liên quan đến danh tiếng của nhãn hiệu của họ trong quá trình tố tụng.

 Sự phản đối đã bị bác bỏ toàn bộ.

Tác giả bài viết cho rằng, trong một số trường hợp, những người phản đối có thể tự tin quá mức về danh tiếng nhãn hiệu của họ nhưng, như trường hợp hiện tại, điều này không loại bỏ yêu cầu thực sự là phải chứng minh danh tiếng đó.

Nguồn: EUROPEAN UNION: Kerem Gokmen,  Louis Vuitton Versus Its Mirror Image, INTA Bulletin, March 16, 2022

Các bài viết khác