Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “zenith, YOGA PILATES WELLNESS ” bị phản đối

11/02/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

Publicis Media Limited, có địa chỉ tại Pembroke Building, Kensington Village, Avonmore Road, London, W14 8DG, United Kingdom  (UK), chủ sở hữu Đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) số 31057 “ZENITH MEDIA”, cấp ngày 20/5/1999 (“nhãn hiệu đối chứng”) bảo hộ cho các dịch vụ “lập kế hoạch và đặt chỗ quảng cáo bao gồm việc lựa chọn phương tiện truyền thông thích hợp (đài, vô tuyến truyền hình, sách báo) và dàn xếp chỗ quảng cáo; các dịch vụ quảng cáo; phát triển mặt hàng mới, thúc đẩy việc bán hàng, tiếp thị và tiếp thị trực tiếp...’ thuộc Nhóm 35 đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu (VN) số 4-2022-22078 “zenith YOGA PILATES WELLNESS” bảo hộ các dịch vụ “...quảng cáo, rao hàng trực tuyến...” thuộc Nhóm 35 với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) các sản phẩm thuộc Nhóm 35 của nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng có trước trùng hoặc tương tự với nhau, (ii) chữ “zenith” cách điệu, được trình bày nổi bật là yếu tố chủ đạo, có tính phân biệt của nhãn hiệu xin đăng ký trùng với thành phần chính  “ZENITH” của nhãn hiệu đối chứng “ZENITH MEDIA” có trước.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác