Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “XI MĂNG NIPPON CEMENT, hình” bị phản đối

23/03/2023
Căn cứ:  Điều 73.2; 74.2(e); 74.2(i) và 112, Luật SHTT

Comité International Olympique, có địa chỉ tại Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH), chủ sở hữu Đăng ký quốc tế nhãn hiệu số 788585 “vòng Olympic”, là 5 vòng tròn màu xanh dương, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, có kích thước bằng nhau đan vào nhau trên nền trắng (nhãn hiệu đối chứng) bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 19 và nhiều nhóm khác đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-21183 “XI MĂNG NIPPON CEMENT, hình” (dấu hiệu xin đăng ký) bảo hộ các sản phẩm xi măng thuộc Nhóm 19 với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) các sản phẩm thuộc Nhóm 19 của nhãn hiệu đối chứng và của dấu hiệu xin đăng ký  trùng lặp hoặc tương tự với nhau, (ii) yếu tố hình của dấu hiệu xin đăng ký tương tự về cấu trúc và ấn tượng thị giác với nhãn hiệu đối chứng, và (iii) việc sử dụng nhãn hiệu xin đăng ký, nếu được chấp nhận, có khả năng làm giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối chứng đã được công nhận và sử dụng rộng rãi và trở thành nổi tiếng.   

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác